Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. A.M. (Marijn) Molema

Publications

Bright Ideas, Thick Institutions. Post-industrial Development Theories as Drivers of Cross-border Cooperation

Groeien op krimpgebied: Nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling

Inleiding

Look to the future, embrace your past. Industrialization Policies and their aftermath

Meet welvaart regionaal

Slim schakelen voor kennis in het openbaar bestuur

Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis: Essays opgedragen aan prof. dr. Maarten Duijvendak bij zijn emeritaat

"Zuid meets Noord": Woonontwikkelingen in de toekomst van stad en land

Ems Dollart Region

Energie in draagvlak: naar een inclusieve energietransitie

Read more