Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. dr. A.M. (Marijn) Molema

Publications

Dialectiek van ons regionale ontwikkelingsstreven: Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar uitgesproken op 28 januari 2022 in de Martinikerk te Franeker

Bright Ideas, Thick Institutions. Post-industrial Development Theories as Drivers of Cross-border Cooperation

Groeien op krimpgebied: Nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling

Inleiding

Look to the future, embrace your past. Industrialization Policies and their aftermath

Meet welvaart regionaal

Slim schakelen voor kennis in het openbaar bestuur

Spitten in de economische, sociale en regionale geschiedenis: Essays opgedragen aan prof. dr. Maarten Duijvendak bij zijn emeritaat

"Zuid meets Noord": Woonontwikkelingen in de toekomst van stad en land

Ems Dollart Region

Read more

Press/media

Van onderop samenwerken is kansrijker

Brede welvaart als vertrekpunt

Eerste oratie Franeker sinds 182 jaar

Oratie in Franeker maakt Molema trots

Read more