Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. A.L. (Alette) Smeulers

prof. dr. A.L. Smeulers

hoogleraar strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven

International crimes (FdR)

In dit Engelstalige mastervak ligt de focus op internationale misdrijven zoals genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven alsmede terrorisme. Daarbij is gekozen voor een interdisciplinaire benadering waarbij studenten niet alleen naar zowel de kenmerken en oorzaken van dergelijke misdrijven kijken maar ook naar de juridische aspecten.

Terrorisme en terrorisme bestrijding (FdR)

In dit minor vak gaat het om terrorisme en is voor een inter-disciplinaire insteek gekozen. In een aantal colleges staan de aard, vorm en oorzaken van terrorisme centraal, in een aantal andere college juist de wettelijke regelingen.

Introduction to Criminology (FdR)

In dit Engelstalige vak krijgen studenten een inleiding in de criminologie, waarbij de verschillende criminologische theorieën die criminaliteit verklaren, behandeld worden, alsook verschillende vormen van criminaliteit besproken worden.

War (UCG)

In dit Engelstalig vak dat aan het University College in Groningen gegeven wordt, staat oorlog als thema centraal en wordt vanuit veschillende disciplines, zoals geschiedenis, politieke wetenschappen, sociale-psychologie, recht en criminologie hiernaar gekeken.

Criminal Law and Criminology (UCG)

In dit Engelstalige vak dat aan het University College in Groningene gegeven krijgen studenten een introductie in zowel het strafrecht als de criminologie. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel nationaal, Europees and internationaal strafrecht en worden landen met elkaar vergeleken.

Laatst gewijzigd:01 november 2018 11:41

Contactgegevens

Hoendiepskade 23-24
9718 BG GRONINGEN
Nederland
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland