Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. dr. A.L. (Alette) Smeulers

prof. dr. A.L. Smeulers

hoogleraar strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven

International crimes

In dit Engelstalige mastervak ligt de focus op internationale misdrijven zoals genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven alsmede terrorisme. Daarbij is gekozen voor een interdisciplinaire benadering waarbij studenten niet alleen naar zowel de kenmerken en oorzaken van dergelijke  misdrijven kijken maar ook naar de juridische aspecten.

Terrorisme en terrorisme bestrijding

In dit minor vak gaat het om terrorisme en is voor een inter-disciplinaire insteek gekozen. In een aantal colleges staan de aard, vorm en oorzaken van terrorisme centraal, in een aantal andere college juist de wettelijke regelingen.

Seminar international cooperation in criminal matters

In dit seminar dat alleen open staat voor studenten ind e Golbal criminal law master ligt de focus op internationale rechtshulp in strafzaken. Verschillende vormen van rechtshulp alsook de role van de rechten van de mens staan daarbij centaral.

Introduction to Criminology

In dit Engelstalige vak krijgen studenten een inleiding in de criminologie, waarbij de verschillende criminologische theorieën die criminaliteit verklaren, behandeld worden, alsook verschillende vormen van criminaliteit besproken worden.

Laatst gewijzigd:09 maart 2018 15:51

Contactgegevens

Hoendiepskade 23-24
9718 BG GRONINGEN
Nederland
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland