Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. A. (Arpi) Karapetian

Publications

Case Note: ECLI:NL:GHARL:2020:8021

Case note: ECLI:NL:HR:2019:1494

De grenzen van de bestuurs- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de curator

Drie stellingen over 'Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen'

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen

De contouren van het nemo tenetur-beginsel in het faillissement en de verhouding tot de Wet versterking positie curator

'Ernstig verwijt' en selectieve betalingen: Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 12 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:576

Insolventie zonder faillissement

Strategic Asset Partitioning under Dutch Law

De rol van de faillissementspauliana bij de strafbare bevoordeling van schuldeisers ex artikel 343 aanhef en onder 3 Wetboek van Strafrecht

Read more