Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. A. (Arpi) Karapetian

Publications

Bestuurdersaansprakelijkheid onder de WHOA

Case Note: ECLI:NL:GHARL:2020:8021

Case note: ECLI:NL:GHARL:2020:9511

De dwalende wetgever: Een bezwaar tegen de wetsgeschiedenis als uitlegbron

De positie van concurrente schuldeisers in faillissement: Een verkennend onderzoek naar de positie van concurrente (mkb-)schuldeisers in faillissement en de mogelijkheden deze te verbeteren

Case note: ECLI:NL:HR:2019:1494

De grenzen van de bestuurs- en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de curator

Drie stellingen over 'Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen'

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen

De contouren van het nemo tenetur-beginsel in het faillissement en de verhouding tot de Wet versterking positie curator

Read more