Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. A.J. (Albert) Verheij

Publications

Algemene Inleiding

Bewaarneming

Bijzondere overeenkomsten

Common Core project "Mass Harm in Europe", country report for the Netherlands

Onrechtmatige daad

Tussen slachtofferbescherming en eigendomsbescherming: Mogelijkheden tot vrijstelling van tegemoetkomingen bij minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsaneringen

Vaststellingsovereenkomst

De bescherming van de natuurlijke persoon via het schadevergoedingsrecht: Over abstracte schadebegroting, uitgaven die hun doel hebben gemist en vergoeding van immateriële schade bij wanprestatie

De afwikkeling bij de toeslagenaffaire kan veel sneller als die aan de rechter wordt overgedragen

De Parel in de pijn: Interview met drs. George Smits

Read more

Press/media

Schadeafwikkeling toeslagenaffaire kan veel sneller

Prof Albert Verheij vervangt prof Siewert Lindenbergh in de Kamer LLZ

Smartengeld zonder letsel nu nabij

Aansprakelijkheid van ouders van Tristan V.?

Read more