Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. mr. A.J.J. (André) de Hoogh

Publications

The Elephant in the Room: Invoking and Exercising the Right of Collective Self-Defence in Support of Ukraine against Russian Aggression

The Hobbesian State of Nature as Cautionary Tale

Advies over de internationaalrechtelijke implicaties van het geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit

Autonome wapensystemen: Het belang van reguleren en investeren

Advies inzake de ontwerpbeginselen van de International Law Commission over bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict

Advies inzake de ontwerpconclusies van de International Law Commission over dwingende regels van algemeen internationaal recht

Het leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

The Compelling Law of Jus Cogens and Exceptions to Peremptory Norms: To Derogate or Not to Derogate, That Is the Question!

Advies inzake De ontwerprichtlijnen van de ILC over de bescherming van de atmosfeer

Advies inzake De ontwerprichtlijnen van de ILC over de voorlopige toepassing van verdragen

Read more

Press/media

'Onafhankelijke eilandstaatjes van Paypal-miljardair bijna onmogelijk'

Een nieuwe staat oprichten: onafhankelijkheid voor dummies

Dat Zuid-Afrika zich terugtrekt uit Internationaal Strafhof, is cynisch

'Dat Zuid-Afrika zich terugtrekt uit Internationaal Strafhof, is cynisch'

Een vrouw als nieuwe Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties?

VN: Assange zit onterecht vast

Porosjenko geeft geen duimbreed toe

ICC Issues New Decision on Al-Bashir’s Immunities ‒ But Gets the Law Wrong … Again

Read more