Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. mr. A.J.J. (André) de Hoogh

Publications

Advies inzake de ontwerpartikelen van de International Law Commission over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht: Advies 43

Advies over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen: Advies 44

Internationaalrechtelijke vraagstukken rond de kwalificatie van de Holodomor als genocide: Advies 42

The Normative Status of Climate Change Obligations under International Law: ‘Yesterday’s good enough has become today’s unacceptable’

Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod: Advies 41

The Elephant in the Room: Invoking and Exercising the Right of Collective Self-Defence in Support of Ukraine against Russian Aggression

The Hobbesian State of Nature as Cautionary Tale

Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten: Advies 40

Advies over de internationaalrechtelijke implicaties van het geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit

Autonome wapensystemen: Het belang van reguleren en investeren

Read more

Press/media

'Onafhankelijke eilandstaatjes van Paypal-miljardair bijna onmogelijk'

Een nieuwe staat oprichten: onafhankelijkheid voor dummies

Dat Zuid-Afrika zich terugtrekt uit Internationaal Strafhof, is cynisch

'Dat Zuid-Afrika zich terugtrekt uit Internationaal Strafhof, is cynisch'

Een vrouw als nieuwe Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties?

VN: Assange zit onterecht vast

Porosjenko geeft geen duimbreed toe

ICC Issues New Decision on Al-Bashir’s Immunities ‒ But Gets the Law Wrong … Again

Read more