Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. A.J.H. (Jeannette) Smit

Publications

Pignus nominis: De verpanding van vorderingen naar Romeins recht

De rups en het recht: Een postume apotheose van een nuttig diertje

Pignus nominis: the actio utilis of the pledgee

Hanteerbaarheid en Romeins recht

Het pandrecht een kameleon?: Enige opmerkingen over herverpanding en de constructie die ontstaat als een vordering wordt herverpand

Verlof in het Nederlands bestuursrecht naar Duits of Engels voorbeeld

Ruimte voor rechtsvorming

Read more