Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A.J.E. (Arjen) Edzes

Publications

Places that don't matter or people that don't matter? A multilevel modelling approach to the analysis of the geographies of discontent

Commuting Between Border Regions in The Netherlands, Germany and Belgium: An Explanatory Model

Een betere bijstand vergt aanpak met aandacht

Smoothness of the School-to-Work Transition: General versus Vocational Upper-Secondary Education

De invloed van migratie op armoede en de sociaaleconomische structuur van de Veenkoloniën

Does cross-border commuting between EU-countries reduce inequality?

De Stand van het Noorden

“It All Starts with Family”: Mechanisms of Intergenerational Poverty in the Veenkoloniën, the Netherlands

Perspectieven voor interventies in de bijstand: Experimenten Participatiewet

Read more

Press/media

Bijstandsexperimenten: nog geen wondermiddel gevonden

Coronacrisis milder voor het Noorden. Groningen-Assen minst getroffen, hardste klappen voor Eemsdelta

Duizend euro omscholingsbudget: goede stimulans of weggegooid belastinggeld?

Minder poen en minder banen, maar meer geluksgevoel in het Noorden

Ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor Werken aan Ontwikkeling

Talent in North-Netherlands

Wie voor een dubbeltje geboren wordt....

Veendamse kinderen minder kans op arbeidsmarkt

Dwang werkt niet bij bijstandswet

Bijstandsexperimenten: nog geen wondermiddel gevonden

Read more