Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A.J.E. (Arjen) Edzes

Publications

Places that don't matter or people that don't matter? A multilevel modelling approach to the analysis of the geographies of discontent

Commuting Between Border Regions in The Netherlands, Germany and Belgium: An Explanatory Model

Een betere bijstand vergt aanpak met aandacht

De Stand van de Noord-Nederlandse Economie: Impact van de coronacrisis

Talent in de regio

De arme bestaat niet

Smoothness of the School-to-Work Transition: General versus Vocational Upper-Secondary Education

Perspectieven voor interventies in de bijstand: Experimenten Participatiewet

Samenwerken aan vitale binnensteden langs de Nederlands-Duitse grens: Rapportage van de eerste fase

Sociaaleconomische effecten van de energietransitie in Groningen: Documentenstudie in het kader van het Territoriaal Just Transition Plan

Read more

Press/media

Bijstandsexperimenten: nog geen wondermiddel gevonden

Coronacrisis milder voor het Noorden. Groningen-Assen minst getroffen, hardste klappen voor Eemsdelta

Ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor Werken aan Ontwikkeling

Wie voor een dubbeltje geboren wordt....

Veendamse kinderen minder kans op arbeidsmarkt

Dwang werkt niet bij bijstandswet

Bijstandsexperimenten: nog geen wondermiddel gevonden

Bijverdienen naast bijstand helpt langdurig werkloze weer (een beetje) vooruit

Noorderlingen hebben minder kansen op de arbeidsmarkt, dat voelt onrechtvaardig

Minister wil dat we fulltime werken; waarom zouden we dat doen?

Read more