Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us A.G. (Arjen) van Assen, MSc

Publications

Fidelity and flexibility of care activities in child-centered youth care for children growing up in families experiencing complex and multiple problems

Home-visiting interventions for families with complex and multiple problems: A systematic review and meta-analysis of out-of-home placement and child outcomes

Het effect van intensieve pedagogische thuishulp op kinduitkomsten, kindermishandeling en uithuisplaatsing: internationaal onderzoek

Kinder- en Jeugdcoaching: Het belang van kindgerichte hulpverlening bij gezinnen met complexe en meervoudige problematiek

Kinder- en Jeugdcoaching: het belang van kindgerichte hulpverlening bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Het gebruik van de Sensory Profile in de diagnostiek van autismespectrumstoornissen op een polikliniek voor kinderpsychiatrie

Intensieve pedagogische thuishulp: kinduitkomsten en het voorkómen van uithuisplaatsing

Child outcomes of home-visiting for families with complex and multiple problems

Child outcomes of home-visiting for families with complex and multiple problems

EUSARF 2016 Oviedo: Contribution to 'Orhopedagogiek nieuwsbrief 2016-2'

Read more