Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usmr. A.E. Schipaanboord

mr. A.E. Schipaanboord

Docent straf- en strafprocesrecht
E-mail:
a.e.schipaanboord rug.nl

Els Schipaanboord studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen waar zij haar diploma tot meester in de rechten behaalde met als specialisaties strafrecht & criminologie en civiel recht. Gedurende de masterfase van haar studie heeft zij zich onder meer verdiept in de forensische psychiatrie. Zo verrichtte zij empirisch onderzoek naar het vigerend beleid en de praktische uitvoering daarvan bij het onderzoek en de rapportage Pro Justitia. De samenloopproblematiek van verscheidene vormen van regelgeving binnen het strafrechtelijk kader van het onderzoek Pro Justitia stond hierbij centraal. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een wetenschappelijke publicatie (J.W. Hummelen, C.M. van Esch, A.E. Schipaanboord & T.S. van der Veer, 'Het inzage- en correctierecht bij gedragsdeskundig onderzoek in strafzaken', Expertise en Recht 2013, nr. 2, p. 44-49). Tijdens haar studie heeft zij daarnaast onder meer in de juridische praktijk en als onderzoeksstagiair gewerkt.

Na haar afstuderen is Els als stafjurist bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht aan het werk gegaan. In 2013-2014 was zij als docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. In 2014 werd zij aangesteld als doctoraatsonderzoeker aan het Institute for International Research on Criminal Policy binnen de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de normen die de juridische positie van wetsovertreders met een psychische stoornis beheersen. Dit bekijkt zij vanuit internationaal, Europees en nationaal recht op het gebied van strafrecht, gezondheidsrecht en mensenrechten. Naast het verrichten van promotiewerkzaamheden voor haar proefschrift getiteld: 'The legal position of mentally ill offenders' heeft Els onderzoek gedaan en gepubliceerd op het gebied van de Belgische interneringsmaatregel.

Sinds 2019 werkt Els als docent straf- en strafprocesrecht voor de Vakgroep Strafrecht & Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen waar zij onderwijs verzorgt aan zowel Nederlandse als buitenlandse studenten en masterscripties begeleidt.

Laatst gewijzigd:16 oktober 2019 14:33

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands