Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. A.C. (Anneke) Timmermans

Publications

Are track recommendations dependent on schools and school boards? A study of trends in the level of track recommendations, number of double recommendations and reconsiderations in Dutch urban and rural areas

Development of fundamental motor skills between 2006 and 2016 in Dutch primary school children

Gender and minority background as moderators of teacher expectation effects on self-concept, subjective task values, and academic performance

In the eye of the beholder: The relationship between perceived peer language skills, provided peer feedback and peer grading in secondary education

Bewegend leren in het speciaal basisonderwijs

Cross-national achievement surveys and educational monitoring in the Netherlands

Dealing with errors while providing and processing peer-feedback on writing: A mixed-method approach

Effecten van gepercipieerde schrijfvaardigheid op gegeven peer-feedback en -cijfers van 4vwo’ers

Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool: een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek Een literatuurstudie naar de effecten van bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Exploring change in networks supporting the deliberate practice of popular musicians

Read more

Press/media

Onderadvisering geen grootstedelijk, maar een plattelandsprobleem

Is kansenongelijkheid in het onderwijs dan tóch geen typisch stadsprobleem?

Waarom zijn de schooladviezen in Noordoost-Friesland structureel laag? Er komt een onderzoek

Schoolkeuze dit jaar zonder ouders

Does bias in secondary school track recommendations change over time?

Groningse basisschoolleraren onderschatten leerlingen vaker dan in rest van Nederland

Read more