Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsOnderwijs

Publicaties

Bij de Wetenschapswinkel Onderwijs worden verschillende soorten projecten uitgevoerd. Hieronder ziet u voorbeelden van projecten die wij hebben uitgevoerd. In de onderzoeksdatabase van de RUG kunt u de publicaties van de Wetenschapswinkel Onderwijs vinden.

De rol van denominatie bij schoolkeuze

Leerlingen en ouders moeten aan het eind van groep acht een school kiezen voor vervolgonderwijs. Binnen het geschikte schoolniveau, kunnen de leerling en zijn of haar ouders zelf een keuze maken voor een middelbare school. De vraag is op welke zaken ouders en kinderen letten bij het kiezen van een middelbare school en welke factoren hierbij doorslaggevend zijn. Deze factoren zijn samen te vatten in twee hoofdkenmerken: schoolkenmerken en thuiskenmerken. Onder schoolkenmerken vallen factoren die specifiek zijn voor de school die mee kunnen spelen bij de keuze voor de school, zoals denominatie, sociaal milieu van de leerlingpopulatie, onderwijskwaliteit, reputatie en geografische ligging. Onder thuiskenmerken vallen factoren die specifiek zijn voor de leerling en zijn of haar ouders, zoals hun levensovertuiging, sociale milieu en etniciteit (Denessen, Driessena & Sleegers, 2005). In dit onderzoek wordt gekeken naar in hoeverre denominatie meespeelt bij de keuze voor een middelbare school en of deze gelinkt is aan de mate van religiositeit van de ouders. De onderzoeksvraag luidt dan ook: Welke rol speelt denominatie in schoolkeuze van christelijke en niet-christelijke ouders in vergelijking met andere keuzefactoren?’

.
.

Plaatsing in Friesland

Het geven van een juist schooladvies aan leerlingen van groep acht lijkt steeds belangrijker te worden. Er wordt van scholen steeds meer verlangd dat ze opbrengstgericht werken en daarbij hoort ook het juist plaatsen van leerlingen zodat de kans op het behalen van een diploma groter wordt. Er blijkt echter nogal wat mis te zijn met deze schooladviezen omtrent plaatsing van het basis onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een grootaantal leerlingen onder- of juist over geadviseerd wordt. Dit kan schadelijk zijn voor de schoolloopbaan van de leerlingen en de kans op het behalen van een diploma. Het blijft echter de vraag waarom het de ene leerling die verkeerd geplaatst is binnen het onderwijs het wel lukt om met een diploma van school te gaan, terwijl een andere leerling die verkeerd is geplaatst bijvoorbeeld afstroomt of zelfs vastloopt binnen het onderwijs. Om hier meer zicht op te krijgen als wel op het beleid van de instroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs wordt er op een school in Burgum (Friesland) onderzoek gedaan. Er wordt gekeken hoe de schooladviezen tot stand komen, hoe de instroom van leerlingen van het basis onderwijs naar het voorgezet onderwijs er uit ziet en tot slot welke factoren een rol spelen bij leerlingen die te hoog of te laag geplaatst zijn maar toch met een diploma van school af komen in vergelijking met leerlingen die zich niet weten te handhaven op het niveau waar ze vanuit groep acht geplaatst zijn.

Intelligentie en dyslexie

Enrique en Hugo zijn volgens hun ouders zeer dyslectisch en hoogbegaafd. Scholen weten niet wat ze met deze leerlingen aanmoeten en daarom gaan deze broers maar liever zeilen. Het meten van de capaciteiten van zwakke technische lezers en dyslectici is een probleem, want de vragen in de test moeten ze lezen en dat kunnen ze nauwelijks. Daardoor begrijpen ze de vraag niet en maken hem fout en dus niet omdat ze een te lage intelligentie zouden hebben. Veel interne begeleiders op basisscholen in heel Nederland vragen zich af of het voorlezen van deze leesvragen niet beter zou zijn om zo voor deze leerlingen een betere schatting van hun capaciteiten te krijgen. Daarmee kunnen ze dan voor de leerlingen een realistischer ontwikkelingsprofiel opstellen. De 18 scholen verenigd onder de naam Accrete in de Kop van Overijssel hebben deze vraag opgepakt.

Laatst gewijzigd:25 april 2017 16:14
printView this page in: English