Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessScience ShopsOnderwijs

Onderwijs

De Wetenschapswinkel voor Onderwijs is gevestigd binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

De Wetenschapwinkel voor Onderwijs bemiddelt in (onderzoeks)vragen op het terrein van onderwijs en pedagogiek. Deze vragen kunnen afkomstig zijn van scholen/opleidingen, instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, organisaties voor bestuur of advisering van het onderwijs of (non-profit) organisaties die iets met onderwijs en/of pedagogiek te maken hebben.

Onderwijs
Onderwijs
Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:10