Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Onderwijs

Onderwijs

De Wetenschapswinkel Onderwijs is gevestigd binnen de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

De Wetenschapswinkel Onderwijs bemiddelt in (onderzoeks-)vragen op het terrein van onderwijs en pedagogiek. Deze vragen kunnen afkomstig zijn van scholen/opleidingen, instellingen voor voor- en vroegschoolse educatie, organisaties voor bestuur of advisering van het onderwijs of (non-profit) organisaties die iets met onderwijs en/of pedagogiek te maken hebben.

Onderwijs
Onderwijs
Laatst gewijzigd:22 augustus 2023 15:37