Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Bèta Wetenschapswinkel Het WINDFARM perception project

Resultaten

De geluidssterkte van een windturbine buiten de woning van de respondent hangt samen met de afstand van deze windturbine tot die woning. In het rapport wordt aangenomen dat het geluidsniveau meer invloed heeft op de beleving van windturbines dan de afstand tot de turbine. Daarom zijn de respondenten van de enquête in vijf groepen ingedeeld, op basis van de geluidsberekeningen.

De indeling is als volgt:

groep 1: < 30 dBA

groep 2: 30 - 35 dBA

groep 3: 35 - 40 dBA

groep 4: 40 - 45 dBA

groep 5: > 45 dBA

Aan de hand van eerdere onderzoeken aan omgevingslawaai (en dan met name windturbinelawaai), is nagegaan welke factoren van invloed kunnen zijn op de beleving van windturbines. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld stress, maar ook aan de zichtbaarheid van de windturbine. Deze factoren zijn met behulp van de uitkomsten van de enquête geanalyseerd. De belangrijkste vindingen worden op de volgende pagina’s weergegeven.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09
printView this page in: English