Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Events

40 jaar Wetenschapswinkels

Op donderdag 21 maart 2019 vierden de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen hun 40-jarige bestaan. Op deze postermiddag presenteerden studenten van de 6 wetenschapswinkels hun onderzoek. Hier zijn de posters terug te vinden.

Bèta Wetenschapswinkel

Bèta Wetenschapswinkel - This is what we do! Students on sustainable university design. - deel 1

Bèta Wetenschapswinkel - This is what we do! Students on sustainable university design. - deel 2

Sterre Koops - How green is your campus? Designing an eco-park at Zernike.

Arjan Zuidema - Fryslân: green-hous or green scope. Potential for provincial climate policy.

Raveen Johnson - Humpty Dumpty went to the loo....

Lieke de Groot - The precise potato. Adoption of precision agriculture technologies.

Caecilia Satyawan en Thomas den Hartog - Dirty Laundry.

Sarah Bedolfe, Karin Ree en Karin de Boer - Freshwater Life. Preventing extinctions by eradicating freshwater invasive species.

Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid

Anna Bakker, Karin Veldman en Jolanda Tuinstra - De kracht van de algemene voorziening. Sociale samenhang binnen algemene voorzieningen.

Jildou de Jong en Jolanda Tuinstra - Mijn 90-jarige huisgenoot. Een exploratief onderzoek naar het intergeterationele contact tussen ouderen en jongeren die samenwonen in verzorgingshuizen in Nederland.

Marjan Borgers, Ellie Norden, Zinzi Pardoel, Nienke Riemersma, Alice Thijs en Jolanda Tuinstra - Vrouwengroep Hestia: Meedoen in de maatschappij start met rust in hoofd, lijf en huis.

Wetenschapswinkel Onderwijs

Wilske Hager - Van rommellokaal naar Parel. Een leegstaand lokaal als ruimte voor talentontwikkeling kind.

Green Office

Carlijn Stokvis - Sustainablility Calculation Tool. A sustainabilty analysis of the KEI-week.

Joukje de Vries - Sustainability and study associations. Motivation and obstacles to moving forward.

Kenniscentrum Filosofie

Kenniscentrum Filosofie - Philosophy meets real-world problems.

Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Studenten MA Neerlandistiek en BA Nederlandse Taal en Cultuur - Onderzoek naar het kinderboek.

Noortje van der Laan - Taalleren met een app. Letterenstudenten ontwikkelen taalapplicatie Mynn.

Letterkundestudenten van diverse talenstudies - Literatuur om over te praten. letterkundestudenten schrijven voor seniorenleesgroepen.

Margreet Wieske - Benedictijnen in Groningen. Een geofysische verkenning naar de ruimtelijke indeling van het voormalige klooster in Thesinge.

Wijkinzet Jongeren en Studenten (WIJS)

Wijkinzet Jongeren en Studenten - Dit is WIJS

Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 14:47