Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Spraakmakende boeken Voorgaande jaren

En ik herinner me Titus Broederland

Spreker prof. dr. Mathijs Sanders
Locatie Academiegebouw (Offerhauszaal) - Broerstraat 5, Groningen
Datum 22 februari 2018, 19:45u - 21:30u
Toegang vrij, aanmelding niet verpllicht

En ik herinner me Titus Broederland, Ambo|Anthos 2016
En ik herinner me Titus Broederland, Ambo|Anthos 2016

Wanneer schrijvers of critici proberen de bijzondere aard van de Nederlandse literatuur te benoemen duiken vaak dezelfde adjectieven op. In zijn boekje Het onontkoombaar eigene van de Nederlandse literatuur (2009) noemde schrijver en criticus Arie Storm de Nederlandse roman 'claustrofobisch, narcistisch en gericht op de binnenwereld.' Die diagnose lijkt een herhaling van de kritiek op het naar binnen gekeerde, onmaatschappelijke karakter van de Nederlandse literatuur die Joost Zwagerman in 2006 verwoordde in zijn lezing Tegen de literaire quarantaine. Solipsisme en navelstaren zouden verhinderen dat de literatuur zich verbindt met de actualiteit.

Wanneer somberheid de overhand dreigt te krijgen en het failliet van de roman aanstaande lijkt, is het verfrissend om een hartstochtelijke schrijver te ontmoeten die gelooft in de zeggingskracht en het kritische vermogen van literatuur - niet omdat die literatuur onaantastbaar is, maar omdat ze de wereld in een betekenisvol perspectief plaatst. In zijn vijfde roman, En ik herinner me Titus Broederland, roept Auke Hulst (1975) een wereld op aan de vooravond van een industrieel inferno. Twee broers besluiten het vaderhuis te verlaten en de wereld in te trekken, vergezeld van boeken en muziek. Tijdens deze avond verkennen we de verhaalwereld van Auke Hulst, een schrijver voor wie literatuur 'de meest duurzame vorm van tegenspreken' is.

Laatst gewijzigd:06 juni 2019 14:45