Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenVergroot uw kennisDeeltijdopleidingen

Werkvormen, titulatuur en studiekosten

Werkvormen

De meeste deeltijdstudies zijn gecombineerde dag- en avondopleidingen. In de bachelorfase krijgt u zowel hoor- als werkcolleges. In de masterfase staan onderzoeksprojecten, soms een stage en altijd een scriptie op het programma. De masterscriptie is een verslag van een afgerond wetenschappelijk onderzoek. Het is soms mogelijk de masterscriptie te combineren met een stage.

Diplomering en titulatuur

Deeltijdstudies leiden tot dezelfde diploma’s als voltijdopleidingen. Na het behalen van het bachelordiploma kunt u ervoor kiezen de studie te staken. U mag dan de titel Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Laws (LLB) voeren. U kunt er ook voor kiezen de opleiding af te ronden met een masteropleiding. Na het behalen van het masterdiploma mag u de titel Master of Arts (MA) voeren. Afgestudeerde juristen mogen naar eigen keuze de internationaal bekende titel Master of Laws (LLM) of de klassieke meestertitel (mr) voeren.

Het bachelor- en masterdiploma theologie biedt toegang tot de (verkorte) kerkelijke opleiding van de Protestantse Theologische Universiteit.

Wat kost een deeltijdopleiding?

De hoogte van het collegegeld voor het studiejaar 2012/2013 is afhankelijk van de soort inschrijving. Meer informatie over alle tarieven aan de Rijksuniversiteit Groningen vindt u hier: Collegegeldtarieven.

Voor personen die overwegen een deeltijdstudie te beginnen is ook de sinds het collegejaar 2010/2011 geldende regel betreffende een tweede studie van belang. Voor degenen die op of na 1 september 1991 reeds een graad in het hoger onderwijs (HBO of WO) hebben behaald en de deeltijdopleiding dus als tweede studie wensen te doen, geldt een door het College van Bestuur vastgesteld collegegeldtarief.

Geen recht op studiefinanciering

Een deeltijdstudent heeft geen recht op studiefinanciering. Afhankelijk van het inkomen zijn studiekosten wel aftrekbaar van de belasting.

Laatst gewijzigd:19 juni 2018 10:22
printView this page in: English