Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Part-time degrees

Jan Visser

Deeltijdstudent Fries

‘Ik woon sinds 1979 in Franeker, omdat ik vloog op de vliegbasis te Leeuwarden. In 1986 ben ik overgestapt naar de burgerluchtvaart bij Martinair, waar ik nog steeds werk. Na een paar jaar besloot ik weer te gaan studeren om onderweg in hotels over de hele wereld wat te doen te hebben. In eerste instantie dacht ik aan wiskunde, omdat ik dat altijd al een interessant vak vond. Ondertussen besefte ik dat ik maar een paar woordjes Fries kon spreken met onze vrienden en kennissen en dat terwijl ik al 10 jaar in het noorden woon.

Ik ben vervolgens gestart met een aantal cursussen Fries en heb daarna de opleiding Fries aan de NHL in Leeuwarden afgerond. Ik vond het zonde om te stoppen met de taal en de geschiedenis van het Fries en koos vervolgens voor een deeltijdstudie Fries aan de RUG. Bij de RUG kwam ik door vele vrijstellingen al gauw in het masterjaar terecht.

In goed overleg met de studieadviseur en door mijn constante werktijden, zijn mijn studiedagen goed in te plannen. Op dit moment heb ik zeer weinig contact met studiegenoten, omdat ik in mijn masterjaar voornamelijk bezig ben met een eigen onderzoek. Mijn grootste interesse is het Oudfries op syntactisch en morfologisch gebied.’

Laatst gewijzigd:23 mei 2019 08:09