Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Facility Services

Afval scheiden bij de RUG

Vanaf eind maart 2021 scheidt de RUG afval bij de bron. Dit betekent dat er niet alleen gebruik gemaakt wordt van nascheiding, maar de RUG-omgeving ook ingericht is voor afvalscheiding door studenten en medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van afvaleilanden. Op deze pagina staat alle informatie over het afval scheiden bij de bron.

Hoe?

 • Alle RUG-gebouwen worden of zijn voorzien van afvaleilanden
 • Deze afvalbakken staan op herkenbare plaatsen
 • Ieder afvaleiland is voorzien van alle afvalstromen
 • Elke afvalstroom heeft een herkenbare kleur

Waarom?

 • Afscheiding zorgt voor 80% minder afval
 • Er gaat minder afval naar de verbranding
 • Meer afval kan worden hergebruikt
 • Minder CO2 uitstoot
 • Minder afvalkosten
 • Bijdrage aan de circulaire doelstellingen van de RUG

Wanneer?

 • Vanaf 22 maart 2021 worden oude afvalbakken geleidelijk vervangen

Welke afvalstromen gaan we scheiden?

 • Restafval
 • Papier
 • Plastic
 • Bekers
 • GFT en etensresten

Gevolgen voor medewerkers en studenten

 • Studenten en medewerkers scheiden hun afval binnen de RUG-gebouwen
 • Prullenbakken bij werkplekken komen te vervallen
 • Studenten en medewerkers worden gestimuleerd om bewust om te gaan met afval

Vragen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem contact op met het facilitaire servicepunt van jouw gebouw.

Laatst gewijzigd:21 april 2021 10:31