Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation

XR HUB

Kennis delen over augmented reality, mixed reality, virtual reality en 3D

De XR Hub van de Rijksuniversiteit Groningen is in 2016 gestart om kennis te delen op het gebied van Extended Reality (XR). Extended reality (XR) is de overkoepelende term voor augmented reality (AR), mixed reality (MR), virtual reality (VR) en 3D.

XR in onderwijs en onderzoek

In onderwijs en onderzoek neemt het gebruik van deze technologieën steeds meer toe. Het ontwerpen van situaties met XR is zowel op conceptueel als technisch gebied complex, de XR Hub biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen over de ontwikkeling en het gebruik van XR-toepassingen. Inmiddels zijn alle faculteiten en het UMCG vertegenwoordigd in de XR Hub.

Bijeenkomst XR HUB

Eens per twee maanden organiseert de XR Hub een (virtuele) bijeenkomst. Op het programma staan o.a.:

  • presentaties en demo’s van toepassingen in onderwijs en onderzoek
  • updates van lopende projecten
  • subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van XR-applicaties
  • uitwisselen van ervaringen over inzet, logistiek, hardware en gebruiksconcepten van XR

Meestal zijn er 15-25 deelnemers, daarnaast zijn ook de leden van het team Visualisatie aanwezig.

De eerstkomende bijeenkomst van de XR Hub staat gepland op 7 oktober a.s. van 10.30 uur tot 12.15 uur.

Wil je daarbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via realitycenter@rug.nl

Laatst gewijzigd:17 september 2021 18:17