Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation

Virtuele Archeologie: Van Giffen in 3D

Van Giffen met zijn graafploeg
Van Giffen met zijn graafploeg

In het Groninger Museum was van 18 december 2005 tot en met 9 april 2006 de tentoonstelling "Professor Van Giffen en het geheim van de wierden" te zien. Binnen deze tentoonstelling stond de belangrijkste Nederlandse archeoloog van de twintigste eeuw, tevens oud-conservator van het Groninger Museum, Professor dr. A.E. van Giffen (1884-1973) en zijn onderzoek naar de wierden centraal. Het is zijn verdienste dat de geheimen van de 2500 jaar oude woonheuvels werden ontrafeld. Het schatgraven maakte plaats voor inzicht in de voorhistorische bewoning in het dynamische Noord-Nederlandse kustgebied. Met behulp van zijn natuurwetenschappelijke kennis bracht hij de archeologie veel verder dan met de toen gebruikelijke benadering mogelijk was.

Opgraving van de wierde Ezinge, gereconstrueerd
Opgraving van de wierde Ezinge, gereconstrueerd

Wierden

Rond de 5e eeuw voor Christus waren de onbedijkte kwelders langs de waddenkust van Groningen, Friesland en aangrenzend Noord-Duitsland hoog opgeslibd en voor bewoning geschikt geworden. Omdat de zeespiegel allengs steeg en er steeds vaker overstromingen waren, begon men spoedig zijn huiserf op te hogen. Dit resulteerde uiteindelijk in grote wierden. Pas rond de 11e eeuw begon men door volledige bedijking de zee buiten te sluiten. Het wonen op wierden bleef echter tot de dag van vandaag bestaan.

Virtuele opgraving

Het HPC/V heeft voor deze tentoonstelling een virtuele reconstructie gemaakt van de wierde in Ezinge. Hierbij is op basis van foto’s op glasplaten van de opgraving in Ezinge begin twintigste eeuw een 3D reconstructie gemaakt. De 3D opgraving wordt in de film getransformeerd tot een echte boerderij. In samenwerking met de Kunstacademie Minerva is er vervolgens een virtual reality film geproduceerd, waarin ook beelden van een boerderij uit het Archeon zijn gebruikt. Met speciale stereo 3D brillen kon de virtual reality film doorlopend bekeken worden in het Groninger Museum.

Laatst gewijzigd:04 augustus 2020 16:35