Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportVirtual Reality en Visualisatie

Wetenschappelijke AdviesRaad

Wetenschappelijke AdviesRaad
Wetenschappelijke AdviesRaad

De wetenschappelijke adviesraad (WAR) is benoemd door het college van bestuur en adviseert het CIT over zaken gerelateerd aan High Performance Computing en Visualisatie. In het kader van het ict strategieplan 2005-2009 van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen er investeringen gedaan worden ter uitbreiding en versteviging van de HPC/V activiteiten.

Op 13 juli 2007 heeft de WAR drie speerpunten aangewezen:

  • uitbreiding en vernieuwing van het huidige rekencluster. Er is brede belangstelling voor het huidige Opteron cluster en het voorstel is om tot een verdubbeling van het aantal cores te komen.
  • vernieuwing visualisatie. De oude installatie is dringend aan vervanging toe en het advies is om deze te vervangen door een oplossing die meer lichtopbrengst heeft en een hogere resolutie. Geadviseerd wordt ook om de tracking te vervangen door een systeem met infrarood camera's.
  • special purpose computing. Dit onderdeel betreft computers die niet breed inzetbaar zijn, maar een beperkt aantal onderzoekers de kans biedt om werk te kunnen doen dat anders vrijwel onmogelijk zou zijn. De WAR is voorstander van de aanschaf van een kleine Bluegene (nieuwe architectuur). De financiele middelen zijn echter niet toereikend en onderzocht moet worden of andere partijen (LOFAR, NCF) willen bijdragen.

Laatst gewijzigd:23 januari 2017 15:08
printView this page in: English