Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology News

RUG start met project Tijdelijke Extra Onderwijsruimtes (TEO)

25 februari 2020

Onlangs is het RUG-brede project Tijdelijke Extra Onderwijsruimtes (TEO) van start gegaan, met financiering vanuit de kwaliteitsafspraken. Door de stijgende studentenaantallen stijgt ook de vraag vanuit faculteiten naar extra onderwijsruimtes. Met dit project worden in totaal zes extra reguliere onderwijsruimtes beschikbaar gesteld. De focus ligt op actief leren en actief onderwijs (active learning); minimaal één ruimte wordt zo ingericht dat deze optimaal gebruikt kan worden voor activerend onderwijs (onderdeel van de huidige en toekomstige onderwijsstrategie). In december 2019 gaf de Universiteitsraad goedkeuring aan dit project. Het project duurt vier jaar en loopt tot 2023.

Samenwerking en voorbereiding

Het projectplan was het resultaat van een gedegen voorbereiding en samenwerking tussen verschillende partijen aan de RUG, waaronder het Vastgoed en Investeringsprojecten (VGI), Facility Management (centraal en facultair), het infrastructuurteam Network Infrastructure Services en het onderwijsteam Educational Innovation and Research van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT).

Als inspirerend voorbeeld werd de tutorial room voor Technology Enhanced Active Learning van MIT gebruikt. Uit een recente studiereis van een groep collega’s kwam het advies: “Start a joined innovative pilot (different faculties, interdisciplinary), not too big and not competing with existing courses and have the implementation process and the effects (for teachers and students!) scientifically monitored and evaluated".

Voormalige Openbare Bibliotheek Groningen
Voormalige Openbare Bibliotheek Groningen

Kick-off bijeenkomst Openbare Bibliotheek

De aftrap was op donderdag 13 februari jl. met ruim twintig geïnteresseerde docenten vanuit verschillende faculteiten van de RUG. De bijeenkomst vond plaats in het centrum van Groningen, in de voormalige Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat. Onlangs is de Openbare Bibliotheek verhuisd naar het Forum. De ruimte was daardoor vrijwel helemaal leeg. Niet voor lang, want per augustus 2020 wordt de begane grond volledig ingericht voor onderwijs. Door de bijeenkomst in de toekomstige onderwijsruimte te laten plaatsvinden, konden docenten alvast een idee krijgen van de uiteindelijke locatie.

Als doel van de bijeenkomsten werden docenten gevraagd naar reacties en voorstellen voor een optimale 'interior design'; de opstelling, het interieur, meubilair, etc. Om de discussies handen en voeten te kunnen geven, heeft het Facilitair Bedrijf (FB) de eerste versies van de plattegronden op groot formaat beschikbaar gesteld en ingetekend met verschillende soorten meubilair. Ook mochten docenten met behulp van flipovers en afgedrukte plattegronden hun wensen kenbaar maken op het gebied van 'course design'. Hieruit kwamen veel goede ideeën.

Voorbeelden van feedback van docenten tijdens kick-off bijeenkomst
Voorbeelden van feedback van docenten tijdens kick-off bijeenkomst

Vervolgstappen

Op dit moment is de projectgroep bezig om alle feedback en input van de docenten aan het analyseren en categoriseren. Opvallend is dat in de resultaten de term 'flexibiliteit' regelmatig terugkwam. Een volgende bijeenkomst staat eind maart gepland. Dan worden de uitkomsten gedeeld met en getoetst bij alle betrokken docenten. Ondertussen wordt volgens planning verder gewerkt aan alle bouwkundige en AV-gerelateerde zaken, in samenwerking met het FB en VGI. Ook wil de projectgroep studenten gaan betrekken bij het project. Daarnaast worden de contouren van het aanpalende onderzoek verkend. Hiervoor geldt het motto: "Education is Science".

Voor meer informatie over het project TEO kun je contact opnemen met Wytze Koopal.

Laatst gewijzigd:25 februari 2020 15:13

Meer nieuws

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.

 • 29 april 2024

  Sensor met gevoel

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...