Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieNieuws

Groningen biedt ruimte aan eerste Blockchain Fieldlab van Nederland

07 september 2017

Groningen Digital City was Groningen Blockchain City voor 1 dag

Met ruim 250 deelnemers en Blockchain experts uit Nederland, België, Italië, Spanje, Engeland, Australië en de Verenigde Staten is dinsdag 5 september op de Rijksuniversiteit Groningen de conferentie ‘Blockchain in Education’ (BCINED2017) gehouden. Op deze conferentie vol digitale toekomstmuziek is door een samenwerkingsverband van Noord-Nederlandse organisaties het initiatief van een eerste ‘Blockchain Fieldlab Education’ gelanceerd; een ICT-laboratorium voor het bedenken, maken en uitproberen van blockchaintoepassingen in het (hoger) onderwijs.

Kunnen we studiepunten, certificaten en diploma’s met veel minder administratieve rompslomp en een stuk eenvoudiger en betrouwbaarder opslaan door Blockchain, ook wel het internet van afspraken of het nieuwe internet genoemd, toe te passen?

Wat betekent dit voor financiering van het onderwijs? En voor een leven lang leren? Op die vragen hebben de experts en deelnemers aan de #BCINED2017 conferentie vandaag onder leiding van dagvoorzitter en universiteitsbestuurder Jan de Jeu een antwoord gezocht. Door de in het Academiegebouw verzamelde experts zijn zeer concrete en uitvoerbare acties voorgesteld om snel en voortvarend deze vragen te beantwoorden.

Fieldlab Education

In aanloop naar de conferentie vormde zich een samenwerkingsverband van DUO/MinOCW, Quintor, Groningen Declaration Network (GDN), Stichting ePortfolio Support (StePS), TNO en Rabobank Groningen, en dit is de initiatiefnemer van het Blockchain Fieldlab Education in Groningen. In het Fieldlab worden in overleg met de Rijksuniversiteit Groningen, de Ministeries van EZ en OCW en de Dutch Blockchain Coalition de noodzakelijke regionale, nationale en internationale experts en expertise bij elkaar gebracht. De verwachting is dat deze activiteiten in de toekomst nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid en bedrijvigheid in Groningen gaan opleveren. ICT-bedrijf Quintor is de 'penvoerder' van het samenwerkingsverband.

StudyBits

Het eerste project waar onderzoek naar wordt gedaan in het Fieldlab is “StudyBits”. De doelstelling hiervan is om het voor iedereen, ook internationaal, mogelijk te maken om:

 • zijn/haar (deel)diploma’s, certificaten en andere (onderwijs)informatie uit nationale registers onomstotelijk vastleggen via Blockchaintechnologie;
 • partijen uit onderwijs en werkgevers/bemiddelaars op eenvoudige wijze toegang geven tot deze informatie via Blockchaintechnologie.
De #BCINED2017 conferentie is mede gebruikt om de haalbaarheid van StudyBits te onderzoeken. En vervolgens vast te stellen of het uitgeven, uitwisselen en gebruiken van studiepunten en diploma’s met Blockchain, inderdaad veel eenvoudiger, efficiënter, veiliger en betrouwbaarder kan worden gemaakt.

Het Blockchain Fieldlab gaat zich verder richten op een masterclass Blockchain in Groningen, en wil de mogelijkheden verkennen voor verdere innovaties op het gebied van Blockchain in het onderwijsveld.

Noot voor de redactie
Meer informatie is te verkrijgen bij:
Theo Mensen (StePS), tel. 06-53469834, en Johan Tillema (CEO Quintor), tel. 050-7115240 / 06-51493826.
You may find additional information on www.bcined2017.nl
Tweets #BCINED2017
Laatst gewijzigd:18 september 2017 11:05
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...

 • 19 februari 2018

  Prinses Beatrix en Prinses Mabel bij uitreiking 4e Prins Friso Ingenieursprijs in Groningen

  Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 21 maart 2018 voor de vierde keer de Prins Friso Ingenieursprijs uit aan de Ingenieur van het Jaar. Ook dit jaar zijn Prinses Beatrix en Prinses Mabel hierbij aanwezig. ​De Rijksuniversiteit Groningen,...

 • 15 februari 2018

  Populaire wetenschapsblogger deelt spintronicafilm

  Een filmpje over het onderzoek van RUG-natuurkundige Bart van Wees is opgepikt door de populaire wetenschapsblogger Hashem Al-Ghaili. Via zijn Facebook site is de film in een paar dagen tijd meer dan 260.000 keer bekeken en ruim 2.100 keer gedeeld....