Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology News

5G Student Battle - Hoe gaat het nu met Team 5G en Veiligheid

30 april 2020

Team 5G en Veiligheid is in het kader van de 5G Student Battle bezig met een prototype voor het Innovatiehuis Politie Noord Nederland. De 5G Student Battle zou plaatsvinden op 14 en 15 maart 2020, maar is uitgesteld in verband met de coronamaatregelen. Inmiddels is er een nieuw weekend geprikt: 14 en 15 november 2020.

Hoe gaat het nu met het Team 5G en Veiligheid?

Een van de deelnemende teams
Een van de deelnemende teams
Wie is jullie opdrachtgever en wat gaan jullie voor ze doen?

Onze opdrachtgever is het Innovatiehuis Politie Noord Nederland, wij zullen voor hen een ‘smart politie vest’ ontwikkelen. Dit vest bevat allerlei extra sensoren om de communicatie met de centralisten en andere collega's te versterken, maar bovenal bevat dit vest een camera aan de achterzijde die door middel van edge computing en kunstmatige intelligentie functioneert als een extra paar ogen.

Wat is de naam van je team en hoe kwamen jullie op deze naam?

Onze teamnaam is ‘Salutem Safety Solutions’, salutem is veiligheid in het Latijn. We vonden de drievoudige alliteratie goed klinken en we verwachten dat de naam goed uit beeld waar wij mee bezig zijn.

Hoever zijn jullie met de voorbereiding voor jullie opdracht? Of is dat geheim?

We zaten volledig in de startblokken voor de hackathon op het moment dat hij werd verplaatst. Doordat we toen al zo goed voorbereid waren is er sinds dat weekend niet echt iets ondernomen qua verdere voorbereiding, we waren er echt al klaar voor.

Hoe houden jullie contact met elkaar?

Via WhatsApp.

Wat gaat er goed in jullie team?

Ons team werkt snel en flexibel, in onze brainstormsessies zijn we rap en systematisch door een breed scala aan ideeën heen gevlogen zonder lang vast te lopen. De teamleden wierpen met gemak ideeën op en niemand raakte gefixeerd op zijn eigen bedenksels. Wanneer er zich problemen voor deden was onze mindset oplossingsgericht en kwamen we wederom snel tot creatieve manieren om met deze problemen om te gaan.

Tegen welke moeilijkheden lopen jullie aan en hoe lossen jullie ze op?

Vanaf het moment van kennismaking kregen we twee weken de tijd om een bestellijst op te stellen voor wat we nodig zouden hebben tijdens de hackathon. Normaliter zou dit tijd zat zijn, echter deed zich het ongeluk voor dat onze contactpersoon van de opdrachtgever ziek was en meteen daarna op vakantie vertrok. Hierdoor hebben we tot nog toe op geen enkel moment onze ideeën met hem kunnen bespreken. We hebben toen op allerlei manieren contact geprobeerd te zoeken met mensen uit het werkveld, gelukkig was het innovatiehuis van de politie, ondanks hoe druk ze het hebben, ontzettend behulpzaam. Na een aantal collega’s van onze contactpersoon gesproken te hebben konden we op het nippertje onze bestellijst versturen.

Hoe is het om samen te werken met mensen van andere opleidingen en scholen?

Het is erg interessant en leerzaam om met de verschillende denkstijlen van praktische en theoretische scholing samen te werken. De velerlei invalshoeken en visies in ons team werken enerverend en dragen ontzettend bij aan de extra curriculaire ontwikkeling die gezocht wordt in een project als de 5G battle.

Heb je tot nu toe nieuwe dingen geleerd (bijvoorbeeld vaardigheden qua design thinking/kennis over 5G?

Yasmin en Sander bestuderen op hun opleiding voornamelijk de theorie rondom kunstmatige intelligentie. Als voorbereiding op de hackathon hebben zij zich dan ook gestort op het leren omgaan met de nieuwste technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Team
 • Yasmin de Groot, University of Groningen, Artificial Intelligence & Astronomy
 • Sander Kaatee, University of Groningen, Artificial Intelligence
 • Hannah Mulder, Hanze University, IPO
 • Rianne Drijver, Hanze University, Sensor Technology
 • Dennis Verhaagen, Noorderpoort, Applicatie ontwikkelaar
 • Jamie Konigferander, Noorderpoort, Applicatie media ontwikkelaar

Teamcoach: Jos Bredek, Hanzehogeschool Groningen

Meer informatie

> Lees het laatste nieuws over de 5G Student Battle
> Lees de nieuwsupdate van Team 5G en Sport

Laatst gewijzigd:19 juli 2022 16:08

Meer nieuws

 • 26 april 2023

  Koninklijke onderscheidingen voor RUG-medewerkers

  Op woensdag 26 april zijn op voordracht van de RUG twee wetenschappers koninklijk onderscheiden. Mevrouw prof.dr. K.U. Loos is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Uit handen van burgemeester K. Schuiling ontving zij de...

 • 26 april 2023

  Cisca Wijmenga in Raad van Toezicht Hanzehogeschool

  Cisca Wijmenga treedt per 1 september 2023 toe tot de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool.

 • 25 april 2023

  Reactie op kamerbrief internationalisering

  Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft kennisgenomen van de Kamerbrief internationalisering in het hoger onderwijs die Minister Dijkgraaf op vrijdag 21 april naar de Tweede Kamer stuurde.