Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX About Science LinX Het Science LinX team

Renske de Jonge

Hoofd Science LinX
Renske de Jonge
Renske de Jonge

Opgeleid als marien bioloog en wetenschapscommunicator voel ik me als een vis in het water bij Science LinX. Tijdens de studie was ik actief als wadgids en als gids bij de natuurschool, waar ik schoolreisjes in de natuur begeleidde. Mijn masteronderzoek naar walvissen vertaalde zich al snel naar meer natuur-educatieve projecten en naar de master wetenschapscommunicatie, waar ik afstudeerde op het herontwerpen van een walvissen-expositie.

Na het afronden van deze master was mijn eerste werkopdracht de inrichting van de interactieve entree van de Bernoulliborg, waarmee de basis van Science LinX was gelegd. Vervolgens heb ik als beleidsmedewerker vo-wo gewerkt aan de ontwikkeling van aansluitingsprogramma’s met het voortgezet onderwijs. Het samenwerken met vo-docenten aan hun onderwijs heeft mij ook geïnspireerd om zelf les te gaan geven bij de master wetenschapscommunicatie.

Verbinding

Ik werk nog steeds met veel plezier bij Science LinX, waarbij ik word geïnspireerd door het leggen van nieuwe verbindingen; tussen mensen, organisaties of vakgebieden. De verbinding tussen kunst en wetenschap heeft mijn bijzondere aandacht; in het stellen van vragen, in het onderzoeksproces en op esthetisch gebied zijn er vele parallellen. Door deze werelden te verbinden ontstaan vaak fantastische projecten, waarbij een breed publiek op een verrassende manier kennis maakt met wetenschap: bijvoorbeeld de Nacht van Kunst & Wetenschap of wetenschapsprogramma’s bij Noorderzon.

De X van Science LinX staat voor verbinding. In mijn huidige rol als projectmanager probeer ik de X nog meer tot expressie te laten komen in de verbinding van bètawetenschap(pers) met scholen, bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties in een lerend netwerk.

Laatst gewijzigd:19 mei 2022 12:01