Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX About Science LinX Het Science LinX team

Karin Ree

Wetenschapswinkel
Karin Ree | Foto Science LinX | Ingeborg Veldman
Karin Ree | Foto Science LinX | Ingeborg Veldman

Mijn missie is wetenschap voor de samenleving. Toen ik scheikunde studeerde, eind jaren zeventig, vroeg ik mij al af of ik mijn kennis ten nutte kon maken. Ik raakte betrokken bij de oprichting van wetenschapswinkels aan beide Amsterdamse universiteiten. Wetenschapswinkels doen onderzoek op verzoek van maatschappelijke organisaties.

Inmiddels werk ik al weer heel wat jaren bij de Bèta wetenschapswinkel van de RUG (voorheen de Chemiewinkel). Hier komen verzoeken voor onderzoek binnen van maatschappelijke organisaties. Dat onderzoek kan hen helpen om problemen op te lossen en/of hun doelen te verwezenlijken over duurzaamheid, natuur, schone technologie, milieu, veiligheid, hernieuwbare energie enzovoorts. Studenten uit alle studierichtingen van de faculteit en daarbuiten doen voor ons het onderzoek en wij helpen met begeleiding, contacten en het maatschappelijk kader.

Ik ben ook docent. Deels voor dit soort projecten en deels voor onderwijs op het gebied van wetenschap, technologie en samenleving. Het laatste ligt in het verlengde van het eerste, dus een mooie combinatie. Waar ik enthousiast van word is als ik studenten kan helpen in probleemoplossend werk, zoals ik dat zelf in mijn studie heb ervaren.

Laatst gewijzigd:17 maart 2020 15:40