Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
About Science LinX Collaborations

Virtual Hackathons

Virtual Hackathons is een 2-jarig EU-Erasmus+-project, dat in het voorjaar van 2021 van start is gegaan. Het project speelt in op de behoefte van hoger onderwijsinstellingen om onderwijs op afstand te kunnen geven gegeven de huidige corona omstandigheden.

Trainingsmaterialen

Het doel van het project is om trainingsmaterialen te ontwikkelen voor het organiseren van virtuele hackathons op basis van design en system thinking. De hackathon kan in principe over elk onderwerp gaan, zoals klimaatverandering, het produceren van duurzame voedsel, sociale innovatie. De kaders worden bepaald door de Sustainable Development Goals (SDG's) en Just Transition.

Innovatief platform

Naast de trainingsmaterialen wordt een innovatief platform ontwikkeld om deelnemers via virtuele technologie met elkaar te verbinden zodat ze in regionale, nationale en zelfs internationale teams kunnen deelnemen aan de virtuele hackathons. De Rijksuniversiteit Groningen, vertegenwoordigd door Science LinX, ISEC (het Instituut voor wetenschapseducatie en communicatie) en PIE (professionalisering en innovatie van onderwijs), is een van de partners in het project. Het consortium, bestaat uit zeven partners uit 5 verschillende Europese landen (Spanje, Cyprus, Griekenland, Duitsland en Nederland), wordt gecoördineerd door de Technische Universiteit van Valencia.

Laatst gewijzigd:22 juli 2021 13:17