Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX About Science LinX Collaborations Irresistible

Module Poolgebieden

De Poolgebieden worden wel gezien als de thermometer van de aarde. Kleine veranderingen in het klimaat in deze gebieden kunnen drastische effecten hebben op de hele aarde. In deze module leren studenten over de verschillende wetenschapsgebieden van waaruit onderzoek wordt gedaan op de Poolgebieden. Door middel van rollenspellen leren ze hoe kennis over de Poolgebieden gebruikt kan worden om de gezondheid van het ‘systeem aarde’ te schatten.

Laatst gewijzigd:16 december 2016 15:05