Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX About Science LinX Collaborations Irresistible

Irresistible

bruggen in Europa

Irresistible bringing Responsible Research and Innovation into the Classroom

Binnen het project Irresistible zijn lesmodules ontwikkeld voor scheikunde, biologie, natuurkunde en NLT, die gebruikt kunnen worden om actueel onderzoek te introduceren in de klas. Ook wordt in de lesmodules aandacht besteed aan de maatschappelijke implicaties van innovaties. Bijzonder is dat de modules afgesloten worden met het maken van een tentoonstelling. Het is een unieke manier om te zien hoe creatief leerlingen zijn en ook hoe goed ze zich kunnen verdiepen in een onderwerp.

De modules zijn direct bruikbaar en kunnen vanaf deze site gedownload worden.

Van 2013 tot 2016 coördineerde Science LinX een groot Europees project, IRRESISTIBLE, waarin 13 partners uit 11 landen betrokken waren. In alle landen heeft een universiteit samen met een science center, docenten, wetenschappers en vakdidactici een onderwijsmodule over een wetenschappelijke onderwerp ontwikkeld. De lesmodules zijn gebaseerd op de methode van onderzoekend leren, waardoor leerlingen zélf aan de slag gaan met actueel wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen presenteren vervolgens wetenschappelijke resultaten met een tentoonstelling, waarin ze ook laten zien hoe de resultaten relevant zijn voor de maatschappij.

Thema´s waarover binnen het IRRESISTIBLE-project modules zijn ontwikkeld, zijn bijvoorbeeld Oceanografie & Klimaatverandering, Nanotechnologie en Duurzame Energie. Alle modules uit het project zijn gepubliceerd in het Engels (en andere talen) en kunnen gedownload worden van de IRRESISTIBLE-website. De Engelstalige modules zijn ook geschikt voor tweetalig onderwijs.

Er zijn een drietal modules beschikbaar in het Nederlands: Koolhydraten in (Moeder)melk; De Poolgebieden en Duurzame Energie. Deze kunnen hiernaast worden gedownload.

Bij Science LinX heeft in 2014 een groep docenten biologie & scheikunde, samen met wetenschappers en vakdidactici, een lesmodule ontwikkeld over ‘Koolhydraten in (Moeder)melk’ voor bovenbouw HAVO/VWO. Ook is een alternatieve module voor VMBO gemaakt. Deze module, kan gebruikt worden bij de lessen Biologie en Scheikunde en behandelt de onderwerpen Spijsvertering, Microbiologie, Immuunsysteem, Biochemie en Proceschemie. De docent kan zelf kiezen welke onderwerpen hij/zij wel of niet behandelt. Ook is er variatie en keuze in onderwijsvormen: klassikaal, onderzoekend leren, proefjes, debat/discussie en meer. Als afsluiting van de module maken de leerlingen een tentoonstelling over wat ze geleerd hebben.
Koe in de kerk
Koe in de kerk

In Nederland zijn lesmodules over De Poolgebieden (VWO 5/6 en versie voor VWO 3/4) en over Nanotechnologie (VWO 3/4) vertaald en verder doorontwikkeld voor gebruik in de klas, en in 2016 op verschillende scholen gebruikt. Deze modules zijn ook te dowloaden via de afzonderlijke module-pagina's hiernaast. Deze modules zijn inzetbaar bij verschillende bèta-vakken als scheikunde, natuurkunde, biologie en/of NLT.

De module duurzame energie begint met een bezoek van de ‘Jouw Energie van Morgen Truck’ (www.jouwenergievanmorgen.nl ) en geeft u de gelegenheid om het bezoek van de truck een vervolg te geven in de les.

Voor meer informatie: bezoek de website van IRRESISTIBLE, word lid van onze Facebook-groep, lees ons artikel uit de NVOX van september 2015.

Nieuws over Irresistible

Eindtentoonstelling IRRESISTIBLE in Kiel
Datum:18 oktober 2016

Eind september ontmoetten 42 docenten, 54 leerlingen en 45 werknemers van universiteiten en science centra uit 10 Europese landen elkaar in Kiel, Duitsland, voor de eindconferentie en tentoonstelling van het Europese project IRRESISTIBLE.

Scholierenwedstrijd over moedermelk
Datum:14 juni 2016

Afgelopen schooljaar deden verschillende scholen in Nederland mee aan het project Irresistible. In dit project zijn in 10 verschillende landen lesmodules ontwikkeld over natuurwetenschappelijke onderwerpen.

Science LinX zoekt docenten voor testen nieuwe lesmodules
Datum:14 april 2015
Science LinX zoekt docenten om vernieuwende lesmodules te testen
Project IRRESISTIBLE: Try-out lesmodule op het Lindecollege
Datum:24 februari 2015

Try-out van lesmodule over moedermelk

Project IRRESISTIBLE: Workshop Exhibit Design in Lissabon
Datum:28 oktober 2014

Leraren naar Lissabon voor cursus 'tentoonstelling maken'

Project IRRESISTIBLE in Nederland van start
Datum:25 september 2014

Eerste bijeenkomst van docenten in Science LinX project Irresistible.

Science LinX brengt Europese onderzoekers en scholieren bij elkaar

Europese subsidie van 2,5 miljoen euro voor Science LinX

printView this page in: English