Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Leven maken in het lab

27 maart 2013

Sijbren Otto, adjunct-hoogleraar Systems Chemistry aan de RUG, ontving eind januari een VICI-onderzoeksbeurs van NWO. Met deze 1,5 miljoen euro kan hij de komende vijf jaar onderzoek doen naar chemische evolutie. Hij bestudeert moleculen die in staat zijn zichzelf te vermeerderen. Kan daarbij ook een vorm van Darwiniaanse evolutie optreden? En kan die evolutie van moleculen uiteindelijk tot nieuw leven leiden? Dit korte filmpje legt het uit.

Laatst gewijzigd:03 november 2017 14:24
printView this page in: English

Meer nieuws