Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Leven maken in het lab

27 maart 2013

Sijbren Otto, adjunct-hoogleraar Systems Chemistry aan de RUG, ontving eind januari een VICI-onderzoeksbeurs van NWO. Met deze 1,5 miljoen euro kan hij de komende vijf jaar onderzoek doen naar chemische evolutie. Hij bestudeert moleculen die in staat zijn zichzelf te vermeerderen. Kan daarbij ook een vorm van Darwiniaanse evolutie optreden? En kan die evolutie van moleculen uiteindelijk tot nieuw leven leiden? Dit korte filmpje legt het uit.

Laatst gewijzigd:03 november 2017 14:24

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...