Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Science Linx News

Aan de slag met hergebruik in vierde editie Next Education

Basisschoolleerlingen Westerkwartier gaan de uitdaging aan
14 maart 2023

De vierde editie van het project Next Education is van start. Wethouder Marjan Sijperda en hoogleraar Scheikundige Technologie aan de Rijksuniversiteit Groningen Francesco Picchioni gaven op donderdag 9 maart op obs de Molenberg in Grootegast het startschot. Dit jaar gaan de kinderen aan de slag met kringlopen: hoe kunnen kringlopen in hun eigen omgeving zoals op school, thuis en in buurt anders, beter of zelfs nieuw vormgegeven worden?

‘Een heel actueel en relevant onderwerp voor de toekomstige generaties en daardoor ook zeker voor de gemeente Westerkwartier’, zegt wethouder Marjan Sijperda. ‘We vinden dat we meer dan ooit oog moeten hebben voor de manier waarop we de schaarse grondstoffen van onze aarde gebruiken en kunnen hergebruiken. Het is dan ook geweldig om in het project Next Education juist kinderen met dit vraagstuk aan de slag te zien gaan. Zij denken anders, kennen daarin minder belemmeringen en kunnen zo weleens tot mooie en innovatieve oplossingen komen voor de circulaire economie.’

Wethouder Marjan Sijperda en RUG-hoogleraar Francesco Picchioni bij de aftrap op obs De Molenberg
Wethouder Marjan Sijperda en RUG-hoogleraar Francesco Picchioni bij de aftrap op obs De Molenberg

Autobanden

Het doel van Next Education is kinderen in de groepen 6 tot en met 8 van de basisschool vroegtijdig in aanraking brengen met wetenschap, techniek en wetenschappelijk onderzoek. De kinderen van de zes deelnemende basisscholen in de gemeente Westerkwartier kregen dan ook niet voor niets een korte les van hoogleraar Francesco Picchioni. Hij nam hen mee in de wereld van hergebruik van rubberen autobanden om zo te laten zien hoe een kringloop van (grond)stoffen werkt.

De Rijksuniversiteit Groningen (Science LinX en de Scholierenacademie) is één van de samenwerkende partners in het project Next Education, naast de gemeente Westerkwartier, Stichting Quadraten en het Fablab. Aan de hand van een maatschappelijk relevant thema leren kinderen een onderzoeksvraag te formuleren, meetinstrumenten te maken en vervolgens onderzoek te doen en daarover te rapporteren en te presenteren.

Tekst: Gemeente Westerkwartier

Deelnemende leerlingen aan Next Education van obs De Molenberg bij de Jouw-energie-van-morgen truck van Science LinX
Deelnemende leerlingen aan Next Education van obs De Molenberg bij de Jouw-energie-van-morgen truck van Science LinX
Laatst gewijzigd:14 maart 2023 11:17

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....