Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Een dag student: proeven van een studie

26 maart 2015

Nog nog eentje te gaan en dan zitten alle 20 ‘Een dag student’ dagen bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen er voor dit collegejaar weer op! In totaal zijn er zo’n 700 plekken gevuld en hebben studiekiezers meer geleerd over studies als Wiskunde, Scheikundige Technologie of Farmacie.

Een dag scheikunde
Een dag scheikunde

Tijdens een ‘Een dag student’ komt een leerling de hele dag bij een opleiding langs om colleges te volgen, practica te doen of een werkcollege te maken. Deze dagen worden speciaal georganiseerd door studententeams. Zij regelen professoren voor een hoorcollege en begeleiden de practica en de werkcolleges. De reden voor zo’n speciale dag is dat het niveau goed te volgen is (niet te moeilijk maar wel uitdagend) en dat er op de dag een juiste combinatie van activiteiten is.

De reacties van de leerlingen zijn positief. Bij de evaluaties worden veel onderdelen zeer gewaardeerd. Opvallend is dat regelmatig wordt aangekruist dat een onderdeel best pittig was, maar daarnaast interessant en goed begeleid en uitgelegd. De sfeer is altijd prima, mede dankzij de enthousiaste begeleiding door studenten.

Donderdag 2 april is de laatste, die van Biologie. En dan hopen wij dat veel studiekiezers het juiste beeld van de opleidingen hebben, want dat is het doel van dit soort dagen. Als ze zich beseffen dat die opleiding niet de juiste is, dan is dat goed. En als ze besluiten hier te komen studeren: ze zijn meer dan welkom!

Kijk op de RUG website voor meer voorlichtingsactiviteiten!

Prakticum
Prakticum
Laatst gewijzigd:19 september 2017 12:49
printView this page in: English

Meer nieuws