Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Science Linx News

Vijf keer raak voor Groningse chemici

08 mei 2014

Vijf chemici van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een onderzoekssubsidie binnengehaald bij NWO Chemische Wetenschappen. Twee ontvingen een TOP-subsidie van EUR 780.000, bedoeld om innovatief onderzoek binnen een gevestigde groep uit te bouwen. Drie anderen ontvangen een ECHO-subsidie, gericht op het uitwerken van creatieve, risicovolle ideeën, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. In totaal zijn 5 TOP-subsidies en 28 ECHO subsidies toegekend, ter waarde van 11 miljoen euro.

Marrink (l) en Minnaard
Marrink (l) en Minnaard

TOP-subsidie

Prof. dr. S.J. Marrink“Celmembranen bestudeerd met virtuele microscopie” Om binnen in een biologische cel te kijken, met atomaire resolutie, is virtuele microscopie nodig. Met een virtuele microscoop, een computer cluster waarop multi-schaal simulaties draaien, kunnen onderzoekers cellulaire processen in detail ontrafelen.

Prof. dr. ir. A.J. Minnaard“Palladiumkatalyse maakt Chemische Biologie mogelijk”
Het selectief modificeren van grote biomoleculen zoals koolhydraten en eiwitten is een enorme uitdaging in de organische chemie. Daarvoor zullen nieuwe palladium-gebaseerde katalysatoren worden ontwikkeld. Selectieve oxidatie en verdere modificatie van bestaande aminoglycoside- en glycopeptideantibiotica moet de bestaande bacteriële resistentiemechanismen kunnen omzeilen. Daarnaast zal er een chemische methode worden ontwikkeld om eiwitten te fosforyleren en sulfateren.

ECHO-subsidie

Prof. dr. E.J. Boekema“Een dynamisch fotosysteem-supercomplex in de fotosynthese”
Fotosynthese is van wereldwijd belang. De eiwitcomplexen Fotosysteem 1 en 2 en Cytochroom b6f zijn verantwoordelijk voor de eerste stappen waarin energie uit zonlicht wordt gefixeerd. Met
elektronenmicroscopie willen we onderzoeken hoe in planten een supercomplex van Fotosysteem 1-Cytochroom b6f in elkaar zit en hoe dit efficiënt functioneert in membranen.

Harutyunyan (l) en Hirsch
Harutyunyan (l) en Hirsch

Dr. A.K.H. Hirsch en prof. dr. L. Dijkhuizen – “Nieuwe moleculen als magisch tandpasta additief om cariës te voorkomen”
Cariës wordt veroorzaakt door bacteriën, die zuren produceren die het tandglazuur oplossen, en die zich aan het tandoppervlak hechten via een polysaccharidelaag. Wij gaan nieuwe moleculen ontwerpen die de vorming van deze polysaccharidelagen tegengaan. Toevoeging van zulke moleculen aan tandpasta kan een effectieve aanpak zijn om cariës te voorkomen.

Prof. dr. S.R. Harutyunyan“Katalytische asymmetrische methodieken voor de synthese van diarylalcoholen, diarylamines en aminoësters met quaternaire stereocentra”
Hydrofobe diarylmethylalcoholen en diarylmethylamines zijn veelgevraagd in de farmaceutische industrie vanwege hun toepassing als remmers van een scala aan doelen. De katalytische systemen die in dit project ontwikkeld zullen worden, beloven nieuwe methodieken te ontsluiten voor de synthese van kleine, enantiopure moleculen relevant voor industriële synthese en de farmaceutische industrie.

Laatst gewijzigd:17 oktober 2017 11:39

Meer nieuws