Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXScience LinX nieuws

Wiskunde D nu met de R-U-G

20 september 2012
De digitale leeromgeving voor het vak Wiskunde D
De digitale leeromgeving voor het vak Wiskunde D

Sinds deze maand kunnen leerlingen uit 4 VWO Wiskunde D lessen volgen via de RUG. Docenten van deelnemende scholen verzorgen videocolleges, de RUG zorgt voor een digitale leeromgeving en begeleiding.

‘Het idee kwam uit een bijeenkomst met wiskundedocenten’, vertelt wiskunde-didacticus Jan van Maanen van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG. Maandelijks komen wiskundedocenten een dag naar de universiteit voor overleg en bijscholing binnen het ‘Studiestijgers’ programma van Science LinX. ‘Vaak hebben scholen maar weinig Wiskunde D leerlingen en het is dan lastig om voldoende lesuren te krijgen van de schoolleiding’, vat Van Maanen het probleem samen. Zonder voldoende uren kan het vak niet worden aangeboden. Leerlingen die het vak zouden willen kiezen, kunnen het dan toch niet in hun pakket opnemen.

Daarom zijn deze maand zes scholen en de RUG als proef begonnen met een gezamenlijk lesprogramma. De projectnaam is ‘Doe Wiskunde D met de R-U-G’. Scholen die meer dan zes leerlingen inschrijven verplichten zich een docent voor een lesuur per week in te roosteren. Deze docenten verzorgen korte video-lessen (opgenomen aan de RUG) die via de digitale leeromgeving van de RUG (Nestor) worden aangeboden.

Videoles Wiskunde D
Videoles Wiskunde D

Een student assistent (Van Maanen: ‘Ze is bijna afgestudeerd aan de educatie/communicatiemaster hier’) beantwoordt vragen van leerlingen en kijkt het huiswerk na. Proefwerken worden gelijktijdig op alle scholen afgenomen en nagekeken door de student. ‘Maar de eigen docent kent het cijfer toe’, zegt Van Maanen. Alle contacten lopen via Nestor, maar de leerlingen komen ook drie keer naar de universiteit voor een speciale Wiskunde D middag.

Het gaat om een proef, die begin 2013 zal worden geëvalueerd. ‘Dan gaan scholen bezig het met lesprogramma voor het volgend schooljaar, dus moeten we de knoop doorhakken of de proef doorgaat.’ Van Maanen voorziet drie mogelijkheden: ‘We stoppen direct, we gaan alleen nog door met deze groep of we laten een nieuwe 4 VWO groep instromen.’ In principe zou het programma tot aan het eindexamen kunnen doorgaan.

Waarom biedt de RUG dit eigenlijk aan? ‘Door het lage leerlingenaantal dreigt Wiskunde D teloor te gaan, en dat vind ik jammer’, is de eerste reactie van Van Maanen. ‘Maar het is ook zo dat leerlingen die Wiskunde D gevolgd hebben, het bij een latere bètastudie beter doen.’ En daarmee is het experiment goed voor aansluiting tussen middelbare school en universiteit.

Meer informatie: Jan van Maanen j.a.van.maanen@rug.nl ; 050-3633293

Laatst gewijzigd:09 december 2015 15:24

Meer nieuws