Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Society

SUSTAIN

Multiplier Event SUSTAIN

Publieksevent 'De Grutto als graadmeter' - woensdag 24 juni

Afgelopen weken zijn leerlingen van het Leeuwarder Lyceum (Leeuwarden) en Lindenborg (Leek) aan de slag geweest met de lesmodule "voedselwebstructuur in agrarische landschappen".
Deze lesmodule is gemaakt voor het Erasmus+ project SUSTAIN en ontwikkeld door een team van onderzoekers, docenten en wetenschapseducatie. De beide scholen zijn partner in dit project. Het doel van deze lesmodule is om leerlingen na te laten denken over het gebruik van ons landschap en om ze een aantal academische vaardigheden te leren door ze zelf onderzoek te laten doen.

SUSTAIN bodemonderzoek | Foto Joppe Rijpstra
SUSTAIN bodemonderzoek | Foto Joppe Rijpstra

Op woensdag 24 juni tussen 15 en 16:30 presenteren leerlingen de resultaten van hun project tijdens een publieksevent aan medeleerlingen, docenten, ouders en andere geïnteresseerden.

Programma

  • Lezing Jeroen Onrust, als onderzoeker betrokken bij het project
  • Presentatie Joppe Rijpstra/Maaike de Heij van het SUSTAIN project en de module
  • Presentatie leerlingen Leeuwarder Lyceum
  • Presentatie leerlingen Lindenborg
  • Afsluitende discussie met betrokken stakeholders

SUSTAIN veldwerk | Foto Joppe Rijpstra
SUSTAIN veldwerk | Foto Joppe Rijpstra
Logo's SUSTAIN en Erasmus+
Laatst gewijzigd:30 juli 2020 11:30