Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Society

Blaauw Sterrenwacht

Sinds 2008 beschikt de Rijksuniversiteit Groningen over een sterrenwacht op het Zerniketerrein: de Blaauw Sterrenwacht. Deze is geplaatst bovenop de Bernoulliborg. Wie over de Zonnelaan richting Zerniketerrein rijdt kan de glimmende koepel al van ver weg zien.

Sterrenwacht

De sterrenwacht heeft als doel zowel studenten ervaring op te laten doen met waarnemen, als het kunnen tonen van het heelal aan het grote publiek.

Voor dit laatste worden o.a. regelmatig publieksavonden georganiseerd.

Iedereen is welkom!

Laatst gewijzigd:13 februari 2023 17:00