Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinX Society

Lokaal leerecosysteem

Science LinX zet zich in voor een lokaal leerecosysteem in regio Groningen op het gebied van wetenschap, technologie en duurzaamheid. Samen met diverse partners, zoals de Scholierenacademie, Openbaar Onderwijs Groningen, Stichting Quadraten en FabLab Groningen, werken we aan W&T talentontwikkeling en verankering daarvan via scholen (via leerlijnen en training leerkrachten) en buitenschoolse organisaties (zoals bibliotheken, buurthuizen en ‘science clubs’). Bestaand en nieuw aanbod wordt via een interactieve kaart zichtbaar gemaakt. Science LinX, Forum Groningen en Aletta Jacobs School of Public Health werken bovendien samen aan een ‘meet-o-theek’; een plek waar je geen boeken, maar onderzoeksinstrumenten kunt lenen. Onder de noemer CurioUs? dagen we nieuwsgierige noorderlingen van alle leeftijden uit om onderzoek te doen in de eigen leefomgeving.

GEN.ERATE | Foto: Leoni van Ristok
GEN.ERATE | Foto: Leoni von Ristok

Het lokale leerecosysteem Groningen is één van de vier landelijke pilots. Ook in Zwolle, Tilburg en Eindhoven worden lokale WNT leerecosystemen ontwikkeld. Dit gebeurt onder de paraplu van het landelijke project Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecoystemen, onder coördinatie van de VSC (Vereniging van Science Centers). Ons gezamenlijk doel is dat alle kinderen - ongeacht achtergrond - hun talenten op het gebied van wetenschap, technologie en duurzaamheid kunnen ontwikkelen op basis van hun eigen interesse. Buiten schooltijd verder leren op gebied van WNT moet net zo toegankelijk en vanzelfsprekend zijn als talentontwikkeling op gebied van cultuur of sport.

Dit project duurt van voorjaar 2020 tot augustus 2022. De lessen die we opdoen - binnen de lokale leerecosystemen en door de ver landelijke pilots met elkaar te vergelijken - zijn voor de gehele sector van belang. Parallel aan de activiteiten op lokaal niveau worden overkoepelend activiteiten georganiseerd die bijdragen aan draagvlak en beleidsvorming ter bevordering van toekomstige duurzame inbedding van leerecosystemen in verschillende regio’s. Voor succes op het gebied van duurzame leerecosystemen is zowel op lokaal niveau als op landelijk niveau aandacht nodig. In deze fase werken we, in samenwerking met experts, ministeries, en andere landelijke stakeholders aan een aanpak voor landelijke borging vanaf 2022, met overkoepelende richtlijnen, tools en mogelijk financiering. Meer informatie over het landelijke samenwerkingsproject is te vinden bij de VSC.

Scan de QR code en neem een kijkje op de interactieve kaart van SpaceTime layers:

Contact

Voor vragen over het project, lokaal of landelijk, neem graag contact met ons op:

  • Lokale coördinator leerecosysteem Groningen: Renske de Jonge (Science LinX), r.m.de.jonge@rug.nl

Mede mogelijk gemaakt door

Het project Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen wordt mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Duurzaam Door, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meewerkende partijen
Meewerkende partijen
Laatst gewijzigd:07 december 2023 13:24