Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)News

FOM grants 12 million Euro for six new research programmes - Zernike Institute participates in two of them

21 november 2014

The Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM) has awarded 12 million Euro to six new research programmes.

All six programmes share high societal relevance and represent areas of physics with a strong reputation on the international level.

Zernike Institute for Advanced Materials participates in two programmes

Researchers from the Zernike Institute for Advanced Materials particpate in two of the six programmes. Prof.dr. Justin Ye, chair of the group 'Device Physics of Complex Materials' is particpating in Two-dimensional semiconductor crystals. Prof.dr. Bart van Wees (Physics of Nanodevices) and Prof.dr.Thomas Palstra (Solid State Materials for Electronics) partcipate both in the programme Magnon Spintronics.

More information on the 2014 round of the "FOM free programme" can be found by following the links of the individual programmes (see above) or on the FOM website.

Laatst gewijzigd:24 november 2014 13:01

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...