Skip to ContentSkip to Navigation
Research Urban and Regional Studies Institute RuikwaLab

Over RuiKwa-LAB

RuiKwa-Lab
RuiKwa-Lab

RuiKwa-LAB: Ruimtelijke KwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer

Naar een aanpak voor versterking van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsbeheer

Het onderzoeksprogramma ‘RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB)’ bestudeert wat ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsbeer inhoudt en hoe ruimtelijke kwaliteit geborgd kan worden in de procesarchitectuur van waterveiligheidsprojecten. Het is een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van de Afdeling Planologie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het cluster Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning van Wageningen Universiteit (WU). De twee universiteiten werken hierin nauw samen met partners uit de praktijk, van waterschappen tot advies- en ontwerpbureaus. Samen vormen deze partners een Learning Community om een continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk te garanderen. Het programma is via crowdfunding gefinancierd door de verschillende praktijkpartners.

Partners Learning Community
Partners Learning Community
Laatst gewijzigd:07 maart 2024 12:48