Skip to ContentSkip to Navigation
Research Urban and Regional Studies Institute Sustainable Road Infrastructure

PhD and advisory research

Current PhD research within the programme

2018-nu:

 • Learning to become resilient - Resilience as emerging attitude of learning project-oriented organisations in infrastructure planning (Lead researcher: Bert de Groot).

2015-nu:

 • The development of institutional space for the integration of renewable energy projects with transport infrastructure (Lead researcher: Rozanne Spijkerboer).
 • Planning for value; integrating transport and spatial planning (Lead researcher: Marijn van Geet).
 • Consensus-based’ meerwaardebepaling bij gecombineerde infrastructuur en gebiedsontwikkeling (Lead researcher: Anne Marel Hilbers).

2014-nu:

 • Learning-by-doing in relation to infrastructure redevelopment: how to enable adaptive planning? (Hoofdonderzoeker: Jannes Willems).

Finished PhD research within the programme

2017:

2015:

2014:

2013:

Finished advisory reports

2017:

 • Lenferink, S. & Arts, J. m.m.v. M. van Geet & W. Leendertse (2017). “Afstemming NOVI & MIRT Deel 2: Adviesmemo 10 Ontwerpvoorstellen ter Versterking van de Afstemming NOVI & MIRT”.
 • Lenferink, S., M. van Geet, J. Arts & W. Leendertse (2017). “Afstemming NOVI & MIRT Deel 1: Bevindingen Fase 1 Afstemming beleid en uitvoeringsprogrammering op nationaal niveau”.
 • Spijkerboer, R.C., m.m.v. C. Zuidema, T. Busscher & J. Arts (2017). “De Energiescan: een institutionele analyse van de kansen en barrières voor energieprojecten op het areaal van Rijkswaterstaat Noord Nederland”. Rapport voor Rijkswaterstaat Noord Nederland”.

2016:

 • Lenferink, S., m.m.v. J. Arts (2016). “Flexibiliteit en adaptiviteit in een veranderende MIRT”. Eindconceptrapportage.

2015:

 • Willems, J.J. & T. Busscher, m.m.v. J. Arts, F. Sijtsma & J. Woltjer (2015). “Het leervermogen versterkt: aanbevelingen voor de Nederlandse sluizensector”. Rapport III voor MultiWaterWerk Rijkswaterstaat-GPO, RUG.

2014:

 • Hamersma, M., m.m.v. J. Arts, T. Busscher & W. Leendertse (2014). “Omgevingsmanagement – Over het schakelen tussen omgeving en project(planning)”. Rapportage t.b.v. Project Blankenburgverbinding Rijkswaterstaat WNZ.
 • Willems, J.J. & T. Busscher, m.m.v. J. Arts, F. Sijtsma & J. Woltjer (2014). “Samen uit de houdgreep?” Rapport I voor MultiWaterWerk Rijkswaterstaat-GPO.
 • Willems, J.J. & T. Busscher, m.m.v. J. Arts, F. Sijtsma & J. Woltjer (2014). “De Nederlandse sluizensector: in de houdgreep”. Rapport II voor MultiWaterWerk Rijkswaterstaat-GPO.

2013:

 • Woltjer, J., M. Dwi Esti & M. Hasanov, m.m.v. F. Sijtsma, T. Tillema & J. Arts (2013). “Planning en Evaluatie – een internationale workshop over waarde en waardering van gebiedsgerichte infrastructuur”. Rapportage i.h.k.v. Internationale Workshop 12-14 maart 2013.
 • Busscher, T. & R. Nijland (2013). “Leren in en van het NSL”. Oplegnotitie.
 • Busscher, T., R. van Houten, T. Tillema, & J. Arts (2013). “Omgaan met verandering – leren in en van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit”.
 • Busscher, T., T. Tillema, & J. Arts (2013). “Bouwen op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit – de programmatische aanpak nader bekeken, rapportage 3e interviewronde”.

2012:

 • Heeres, N., T. Tillema, & J. Arts (2012). “Duurzame planning van weginfrastructuur: Een internationaal perspectief”.
 • Hamersma, M., T. Tillema & J. Arts (2012). “Wonen nabij snelwegen”.
 • Tillema, T. (2012). “Trends in American and Dutch mobility and road infrastructure planning, with a specific focus on sustainability: a comparative study”.
 • Busscher, T., T. Tillema, & J. Arts (2012). “Samenwerken aan luchtkwaliteit: de programmatische aanpak nader bekeken. Resultaten van de tweede interviewronde”.

2011:

 • Runhaar, H, J. Arts, F. van Laerhoven & P. Driessen (2011). “Naar een toekomstbestendige m.e.r., Lessen uit 25 jaar m.e.r. in Nederland en een verkenning van kansen en bedreigingen voor de m.e.r. in de nabije toekomst.
 • Lenferink, S., T. Tillema & J. Arts (2011). “Naar een duurzame planning van (weg)infrastructuur: lessen uit aanpalende velden”.

2010:

 • Tillema, T. & J. Arts (2010). “Naar een duurzame transportplanning: stand van zaken, trends en lessen uit aanpalende velden”.
 • Busscher, T., T. Tillema, & J. Arts (2010). “Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit nader bekeken (oktober 2010)”.
 • Runhaar, R., J. Arts, J. Uithoven & P. Driessen (2010). “De bijdrage van m.e.r. aan besluitvorming rond infrastructuur in Nederland – Percepties vanuit het beroepsveld”. rapportage eerste bevindingen in het kader van onderzoeksproject (i.s.m. universiteit Utrecht) “Naar effectieve m.e.r. voor infrastructuur, Lessen uit 25 jaar m.e.r. in Nederland”.

2009:

 • Lenferink, S., Struiksma, H., Sukkar, G.F.J. & Oldenkamp, A. (2009). “Evaluatie marktverkenning Afsluitdijk”.
 • Tillema, T. & J. Arts (2009). “Road infrastructure planning in the Netherlands – problems and trends for alleviating them”. Rapport 1: Trendrapportage Rijksuniversiteit Groningen.
 • Tillema, T. & J. Arts (2009). “Research programme RUG: Planning approaches for sustainable roads – content and coherence”. Rapport 2, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Tillema, T. & J. Arts (2009). “Position of the research programme within the (relevant) field of Dutch science”. Rapport 3, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Tillema, T. & J. Arts (2009). “Managementsamenvatting van rapport 1 t/m 3”. Rijksuniversiteit Groningen.
 • Tillema, T., J. Arts, H. Folmer & J. Oosterhaven (2009). “Afsluitdijk: second opinion KBA en advies bestuurlijk proces”, Rijksuniversiteit Groningen.

2008:

 • Lenferink, S. & H. Struiksma, (2008). “Evaluatie marktverkenning Afsluitdijk – Rapport betreffende fasen 0 en 1”. Rijksuniversiteit Groningen.

Orations within the programme

Last modified:02 June 2023 12.50 p.m.
View this page in: Nederlands