Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us A.M. (Anne Marel) Hilbers, MSc

A.M. (Anne Marel) Hilbers, MSc

Promovenda

Promovenda | Rijksuniversiteit Groningen
December 2016 tot heden
Promotieonderzoek naar ‘consensus-based’ meerwaardebepaling bij gecombineerde infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Onderzoeker | Rijksuniversiteit Groningen
Juni 2015 tot februari 2016
Medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van een onderzoek voor Rijkswaterstaat naar organisatorisch leren door middel van (impliciete) kennisoverdracht tussen infrastructurele projecten.

Coördinator Urban Gro Lab | Gemeente Groningen en Rijksuniversiteit Groningen
Januari 2015 tot december 2016
Verantwoordelijk voor het coördineren van diverse (ruimtelijke) projecten en toegepaste onderzoeken om te kunnen experimenteren in de openbare ruimte.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 16:32