Skip to ContentSkip to Navigation
Research Study Centre for Children, Migration and Law Publications

National Publications

2019

Scherder, E., Van Os, C., & Zijlstra, E. (2019). De noodzaak tot bescherming van Nederlandse kinderen van IS-strijders. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing.VU Amsterdam & Rijksuniversiteit Groningen.

Van Os, E.C.C & Grütters, C.A.F.M. (2019). Noot bij Rapportbrief Kinderombudsman 16 april 2019, KOM 002/2019, Scheuren zonder rijbewijs, Jv 2019/132, Migratieweb ve19001247.

Van Os, C., Zijlstra, E., Knorth, E.J., Post, W., & Kalverboer, M. (2019). Het belang van het gevluchte kind in kaart gebracht: bij- of hoofdzaak?De Psycholoog, 54(2), 10-21.

2018

Van Os, C. (2018). Het belang van het gevluchte kind: doe ff normaal. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2018(11-12), p. 56-57.

Scherder, E, Van Os, C, & Zijlstra, E. (2018). Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing. Amsterdam/Groningen: Vrije Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen.  

Beltman, D., Van Os, C., & Zijlstra, E. (2018). Juridische handreiking bij het gedragswetenschappelijke Best Interests of the Child-Assessment in de reguliere procedure. Groningen: Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Van Os, C. & Zijlstra, E. (2018). De betrouwbaarheid van verklaringen van kinderen in forensisch onderzoek: Gedragswetenschappelijke assessments van het belang van het kind. Tijdschrift Jeugdrecht in Praktijk, 5(3), 21-26.

Zijlstra, E., van Os, C., Beltman, D., Talsma, G. & Kalverboer, M (2018). Assessment van het belang van het kind in migratieprocedures.Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 57(3/6), 74-81.

2017

Beltman, D., Van Os, C., & Zijlstra, E. (2017). Juridische handreiking bij het gedragswetenschappelijke Best Interests of the Child-Assessment in de asielprocedure. Groningen: Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht.

Os, E.C.C., Zijlstra, A.E., & Grietens, H.W.E. (2017). Haalbaarheidsonderzoek Geweld in de Jeugdzorg - alleenstaande minderjarige vreemdelingen.(see p. 79).

Goeman, M., Vegter, M.A., Zijlstra, A.E., & Bonhage-Talsma, G.T. (2017). “Ik wil terug naar Nederland”: Monitoring van teruggekeerde gewortelde kinderen in Armenië.

2016

van Os, C. Broodje Pastrami: opvoeden in crisistijd.

2015

-

2014

Zijlstra, A. E., Kalverboer, M. E., Post, W. J., Ten Brummelaar, M. D. C., & Knorth, E. J. (2014). De BIC-Q: een instrument om de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen in kaart te brengen [The BIC-Q; an instrument to map the childrearing environment of asylum-seeking children]. Kind en Adolescent, 35.

Beltman, D. (2014). Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27 maart 2014, 201300525/1/V4, AB 2014/261 (Het belang van het kind is ten onrechte niet betrokken in het asielbesluit, maar de rechtsgevolgen van het besluit blijven in stand).

Kalverboer, M.E. en Beltman, D. (2014). General Comment nummer 14 in vreemdelingenprocedures. De Toepassing van General Comment 14 van het VN-Kinderrechtencomité ter doorbreking van de impasse ten aanzien van het 'belang-van-het-kind'-beginsel in vreemdelingenprocedures. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2014, Afl. 7/8, p. 187-193.

Kalverboer, M.E. et al. (2014). Een ‘eerlijk kinderpardon’ of politieke belangen ten koste van de ‘belangen van kinderen’ (op-ed article), Rijksuniversiteit Groningen.

Kalverboer, M.E. (2014). The best interests of the child in migration law: significance and implications in terms of child development and child rearing, Amsterdam, SWP publishers.

Beltman, D. en Kalverboer, M.E. (2014). Case law commentary (in Dutch) on the decision of the District Court Amsterdam, 18 december 2013, 13-611/539597, JV 2014/164 (on the influence of juvenile law on aliens law).

Kalverboer, M.E. (2014). 'Orthopedagogiek, vreemdelingenrecht en het belang van het kind', in: Goudena, P., De Groot, R. en Janssens, J. (red.), Orhopedagogiek: State of the art, Antwerpen-Apeldoorn: Garant, p. 217-232.

Beltman, D. (2014). 'Verslag van het symposium ‘Recht op het snijvlak van migratie, gezinsleven en kinderrechten’ en de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2013', JNVR 2014, nr. 1.

Zijlstra, A. E., Kalverboer, M. E., Post, W. J., Ten Brummelaar, M. D. C., & Knorth, E. J. (2014). Tussen hoop en vrees: de opvoedingsomgeving van asielzoekerskinderen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53(2), in press.

2013

Kalverboer, M.E. en Zijlstra, A.E. (2013). Memo over de Nota 'De schade die kinderen oplopen als ze na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet' (Kalverboer & Zijlstra, 2006).      

Beltman, D. en Zijlstra, A.E. (2013). ‘De doorwerking van ‘het belang van het kind’ ex artikel 3 VRK in het migratierecht: vanuit een bottom-up benadering op weg naar een top-down toepassing’, JNVR 2013, nr. 4, p. 286-308.

Beltman, D. (2013). Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14 augustus 2013, 201206377/1/V4 en 201202249/1/V4, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, JV 2013/399.

Beltman, D. (2013). Noot bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 16 april 2013, 201211554/1/V4. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht, JV 2013/229.

2012

Kalverboer, M.E. (2012). De Ama-monitor (3): Hoe oordelen alleenstaande minderjarige asielzoekers over hun eigen competenties, de situatie waarin ze opgroeien en de steun die ze van Nidos ontvangen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (in voorbereiding).

Van Os, C. en Beltman, D. (2012). Kinderrechten in het migratierecht. In Blaak, M. e.a. (red.), Handboek internationaal jeugdrecht. Leiden: Defence for Children, pp. 647-818.

2011
-

2010

Kalverboer, M.E. (2010). Pedagogiek en Recht: schijnbare tegenstelling? In H.K. Elzinga, W.F. van Hattum, D.F.J. Hoekstra, & I.E. Troost (Red.), Ontmoetingen: Voordrachtenreeks van het lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap. Deel 16 (pp. 47-59). Groningen: Lutje P.J.G. / Vakgroep Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen / FPK van het APZ Drenthe.

Kalverboer, M.E. (2010). De Ama-monitor (2): Hoe oordelen alleenstaande minderjarige asielzoekers over hun eigen competenties, de situatie waarin ze opgroeien en de steun die ze van Nidos ontvangen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (40 pp.).

2009

Kalverboer, M.E. (2009). De Ama-monitor (1): Hoe oordelen alleenstaande minderjarige asielzoekers over hun eigen competenties, de situatie waarin ze opgroeien en de steun die ze van Nidos ontvangen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (40 pp.).

Kalverboer, M.E., & Winter, H.B. (2009). Kinderen eerst! Over orthopedagogische rapportages bij beslissingen in het vreemdelingenrecht. Tijdschrift voor Asiel- en Vluchtelingenrecht, 25 (1), 4-20.

2008

Beltman, D. (2008). Noot bij ABRvS 29 februari 2008, 200701721/1. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht JV 2008/165.

Beltman, D. (2008). Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage zp Amsterdam, 19-08-2008, AWB 07/31142 en AWB 07/31144, LJN BF0790. Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2008/409.

Kalverboer, M.E. (2008). Kan het beter? Aanbevelingen aan het COA, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek 'Belang van het Kind in het Vreemdelingenrecht’ en op aanvullende literatuurstudie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (59 pp).

Kalverboer, M.E., Faber, J., & Zijlstra, A.E. (2008). Ama’s, pleeggezinnen en besluitvorming. Het ontwikkelingsbelang van jonge ama’s bij snelle besluitvorming rond het toekennen van een verblijfsrecht. Amsterdam: Uitgeverij SWP (54 pp.) [ISBN 978-90-6665-920-9].

Kalverboer, M.E., & Zijlstra, A.E. (2008). Het belang van het kind in het Vreemdelingenrecht. Kinderen uit asielzoekersgezinnen: Ontwikkeling, perspectief en juridische positie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Orthopedagogiek (156 pp.) [ISBN 978-90-367-3485-1].

2007

Beltman, D. (2007). Commentaar bij zaak C-540/03, Hof van Justitie, 27 juni 2006, Europees Parlement tegen Raad van Europese Unie. SEW vol. 55 (2007), afl. 1, pag. 43-46 (4).

Kalverboer, M.E., & Winter, H.B. (2007). Asielgezinnen en kinderrechten; het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Journaal Vreemdelingenrecht, 10 (199), 772-785.

2006

Kalverboer, M.E., & Zijlstra, A.E. (2006). De schade die kinderen oplopen als ze na langdurig verblijf in Nederland gedwongen worden uitgezet. In Defence for Children International (Ed.), Internationale Kinderrechten versus Nederlands immigratiebeleid (pp. H3.1-34). Amsterdam: Defence for Children International (DCI).

Kalverboer, M.E., & Zijlstra, A.E. (2006). Het belang van het kind in het Nederlands recht; voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief. Amsterdam: Uitgeverij SWP (126 pp.) [ISBN 978-90-6665-769-4].

Kalverboer, M.E., & Zijlstra, A.E. (2006). Kinderen uit asielgezinnen en het recht op ontwikkeling; het belang van het kind in het vreemdelingenrecht. Amsterdam: Uitgeverij SWP (110 pp.) [ISBN 978-90-6665-768-7].

Last modified:20 June 2024 08.21 a.m.
View this page in: Nederlands