Skip to ContentSkip to Navigation
Research Study Centre for Children, Migration and Law

Het onderzoeks- en expertisecentrum schoolt 50 psychologen en pedagogen in BIC-methodiek

29 maart 2016
Het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht verzorgt op 1 april 2016 een training aan vijftig psychologen en orthopedagogen. Zij laten zich scholen in de Best Interests of the Child (BIC)-methodiek, die door het Expertisecentrum is ontwikkeld. De deelnemers aan de training gaan vrijwillig diagnostische onderzoeken doen om de huidige wachtlijst bij het Expertisecentrum te helpen wegwerken. Met de diagnostische onderzoeken wordt op gedragswetenschappelijke wijze invulling gegeven aan het belang van het kind, opdat dit belang voorop staat in het besluit dat de IND neemt over hun verblijfsvergunning. Uiteindelijk is het doel dat de BIC-methodiek door veel meer gedragswetenschappers wordt toegepast om het belang van het kinderen in migratieprocedures te onderbouwen. Meer informatie is hierover is te vinden in het persbericht.
Laatst gewijzigd:09 februari 2017 12:16

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...