Skip to ContentSkip to Navigation
Research Our research Research per discipline Nederlandse taal en cultuur

Onderzoek

Het onderzoek

Het onderzoek van het vakgebied Nederlands richt zich op de vier hoofdgebieden van de Neerlandistiek: Taalkunde, Historische letterkunde, Moderne letterkunde en Taalbeheersing. Bij Taalkunde doet men onder meer onderzoek naar kindertaalverwerving en naar de betekenis en functie van kleine woordjes als ooit, ook maar en eens. Historische letterkunde kijkt bijvoorbeeld naar hoe een Middeleeuws handschrift is samengesteld (ernstig toneel, kluchten, spreuken, vrome teksten, recepten) en naar het maatschappelijk functioneren van de vroegmoderne literatuur. De Moderne letterkunde houdt zich onder andere bezig met literatuurgeschiedenis (hoe ontstaat de canon?), de cultuurhistorische context van literatuur (welke tijdgebonden ideeën over bijvoorbeeld liefde of de natuur vinden we in romans van Couperus?) en literaire kritiek. De Taalbeheersing kijkt onder andere naar de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van kinderen, jongeren en volwassenen.

Laatst gewijzigd:08 mei 2019 09:45