Skip to ContentSkip to Navigation
Research Our research Research per discipline History Secties Geschiedenis Moderne Geschiedenis

Onderwijs

Moderne geschiedenis

Leonieke Vermeer

Levensverhalen in de praktijk van historisch onderzoek – een wereldwijd perspectief (BA 3)

In dit kernvak verkennen we de theoretische reflectie op en toepassing van autobiografische teksten (egodocumenten) in historisch onderzoek. We behandelen onder andere autobiografieën van slaven, memoires van Holocaust-overlevenden, dagboeken over ziekte, politieke autobiografieën (vroeg-modern en modern, uit het oosten en het westen, van mannen en vrouwen).

Hans van Koningsbrugge

Napoleon: revolutionair én conservatief (BA 2)

Napoleon is één van de meest invloedrijke personen geweest van de 19deeeuw. Als kind van de Franse Revolutie was hij vertrouwd met de revolutionaire ideeën van deze periode, waarvan hij de voornaamste exporteur zou worden. Maar er was meer. De Napoleontische periode kenmerkt zich door grootschalige culturele beïnvloeding van architectuur, kunst en literatuur. Echter, naarmate het Napoleontische tijdperk vorderde, kwam de nieuwbakken keizer steeds verder van het oorspronkelijk revolutionaire gedachtengoed af te staan waarbij de invloed van ‘het volk’ bepaald slechts gering was. Hoe dan ook, het is overduidelijk dat vele Europese landen door l’Empereur ingrijpend zijn veranderd. Tijdens deze collegereeks zal duidelijk worden dat deze beïnvloeding telkens anders is geweest, waardoor ook het ultieme oordeel verschilt.

Hanneke Hoekstra

Politiek als roeping- Politiek als beroep (BA 2)

Het interview met Wouter Bos in Zomergasten 2013 was vooral een college beeldvorming op metaniveau. De meerderheid van zijn gekozen fragmenten gingen over politieke strategieën, waarbij vooral de presentatietechnieken aan bod kwamen. De diepere politiek-ideologische drijfveren van de sociaal-democraat Bos bleven buiten beeld. Is politiek eigenlijk nog wel een roeping of vooral een beroep? Het vraagstuk over drijfveren in de politiek onderzoeken we aan de hand van voorbeelden uit de (Nederlandse) politieke geschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw. Het charismatisch leiderschap van figuren zoals Kuyper en Domela Nieuwenhuis en de confrontaties tussen Van Agt en Den Uyl zullen de revue passeren.

Laatst gewijzigd:08 mei 2019 11:45