Skip to ContentSkip to Navigation
Research Our research Research per discipline Communicatie- en Informatiewetenschappen

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Zwaartepunten communicatiewetenschappelijk onderzoek in Groningen

Het communicatiewetenschappelijk onderzoek in Groningen richt zich op mondelinge, schriftelijke, audio-visuele en elektronische communicatie in de moedertaal of in een tweede of vreemde taal. De functionele kenmerken van verschillende communicatiemiddelen en –kanalen worden daarbij gerelateerd aan de context en de doelen van de communicatie. Naast nauwkeurige analyses van de communicatie zelf wordt ook gebruik gemaakt van effectmetingen door middel van interviews of enquêtes.

Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of en wanneer voorlichtings- en PR-materiaal voor de beoogde doelgroep begrijpelijk en aanvaardbaar geacht mag worden, een reclamemiddel optimaal ontworpen is om zijn persuasieve doelstelling te bereiken en een website aan de eisen voor elektronische teksten voldoet. Ook wordt gekeken of en wanneer de interactie in een vergadering, verkoop-, onderhandelings- of beoordelingsgesprek efficiënt verloopt en of interculturele communicatie bemoeilijkt wordt door stereotyperingen en taalproblemen.

Organisatie van communicatiewetenschappelijk onderzoek

Het communicatiewetenschappelijk onderzoek wordt gecoördineerd in de groep Discourse and Communication binnen het Centre for Language and Communication Groningen (CLCG). De groep organiseert een colloquiumreeks, de Groningen lectures on Language Use and Communication (GLUC Lectures) en publiceert bundels in de Groningen series on Language Use and Communication (GLUC Series). Enkele leden van de groep zijn verbonden aan de onderzoekschool Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) Groningen.

Laatst gewijzigd:08 mei 2019 11:45