Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenFinanciering

Ondersteuning

Financiering

Door op verschillende manieren ondersteuning te bieden zet de Faculteit zich in voor het begeleiden van aanvragen van hoge kwaliteit.

De Faculteit stimuleert de onderlinge uitwisseling van ervaring tussen haar medewerkers, door feedbacksessies en oefeninterviews te faciliteren en stelt middelen en andere ondersteuning beschikbaar voor het ontwikkelen en versterken van financieringsaanvragen.

De Facultaire Funding Officer kan adviseren over de verschillende mogelijkheden en doorverwijzen naar andere relevante ondersteuning op het vlak van financiën, inhoud of redactie. De subsidieadviseur werkt hierbij nauw samen met de Facultaire Valorisatiemedewerker, de Project Controllers van de Faculteit, het Talencentrum, alsmede de afdeling Research & Valorisation en het Team Talent Development van de universiteit.

Laatst gewijzigd:03 november 2016 16:10
printOok beschikbaar in het: English