Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Research GRIP Pharmaceutical Biology Onderwijs

Education

De basiseenheid Farmaceutische Biologie verzorgt (een aandeel in) de volgende vakken, en wel in de:

Bachelor-opleiding:

1e jaar:

  • Celbiologie 1 (WLFP1002; 4 ECTS)
  • Celbiologie 2 (WLFP1003; 4 ECTS)
  • Practicum Minimale Cel (WLP10A01; 3 ECTS)

2e jaar:

  • Organische en Biosynthese (WLFB1102; 5 ECTS)

3e jaar:

Bachelorprojecten worden door Dr. J. Hille (basiseenheid Moleculaire Farmacologie) gecoördineerd. Projectbeschrijvingen zullen per periode aan de coördinator worden doorgegeven.

Master-opleiding:

Geroosterde keuzevakken:

In overleg met de docent kan worden gekozen voor:

Last modified:26 October 2023 10.08 a.m.
View this page in: Nederlands