Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Research Pediatrics
University Medical Center Groningen

PhD degree: Wenxuan Zhang

10 May 2021
Cover Thesis
Cover Thesis

Applying lipidomics strategies to study lipid metabolic diseases

  • Promotie: W. Zhang
  • Wanneer: 10 mei 2021
  • Aanvang: 12:45
  • Promotors: prof. dr. F. (Folkert) Kuipers, prof. dr. R.P.H. (Rainer) Bischoff, prof. Em. dr. D.J. (Dirk-Jan) Reijngoud
  • Waar: Academiegebouw RUG
  • Faculteit: Medische Wetenschappen / UMCG
Last modified:18 May 2021 9.44 p.m.

More news