Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekKenniscentrum LandschapKenniscentrum Landschap

Leerstoel Landschapsgeschiedenis

Het Kenniscentrum Landschap is identiek aan de leerstoelgroep Landschapsgeschiedenis van de Faculteit der Letteren. Leerstoelhouder is prof.dr.ir. M. (Theo) Spek die als leeropdracht de ‘geschiedenis en actualiteit van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen’ heeft, kortweg: Landschapsgeschiedenis. Deze leerstoel bestaat sinds 2010. Alle stafleden, promovendi en projectleiders van het Kenniscentrum Landschap maken organisatorisch deel uit van deze leerstoelgroep.

.
.
Laatst gewijzigd:22 december 2016 11:53
printOok beschikbaar in het: English